Valsts domē likumprojektā par patērētāju tiesību aizsardzību ir iesniegti izskatīšanai divi jauni likumi ar grozījumiem spēkā esošajās federālā likuma prasībās. Izmaiņas skars normas par derīguma termiņa informācijas uzrakstu izmēru uz pārtikas produktu iesaiņojuma.

Likumprojekts Nr. 1

Pirmais likumprojekts ietver prasību, ka uzraksta par pārtikas izmantošanas termiņu laukumam ir jāpārsniedz 10% no visas iesaiņojuma platības. Projekta Nr. 1 autori uzskata, ka tādā veidā būs iespējams panākt maksimālu patērētāju informētību par datiem, kas saistīti ar iegādājamajiem produktiem. Jo īpaši tiek norādīts, ka šāds liels uzraksts palīdzēs cilvēkiem ar sliktu redzi ātrāk orientēties informācijā par produktu.

Likumprojekts Nr. 2

Otrs likums ir mazliet lojālāks pret uzņēmējiem — saskaņā ar tā prasībām derīguma termiņa uzrakstiem atvēlētā iesaiņojuma laukuma daļa var būt pieci procenti. Šī likuma autori apgalvo, ka pieci procenti būs pietiekami un paliks vēl daudz vietas citai patērētājiem ne mazāk svarīgai informācijai par produktu. Lai gan šī likumprojekta normas šajā jautājumā ir maigākas, tajā ir paredzēti bargāki sodi par tā neievērošanu nekā pirmajā projektā.

2015 gada februāra beigās notiks apspriešana Valsts domē, pēc kuras tiks apstiprināts lēmums.