Lai eksportētu kuģus uz Muitas savienības valstīm (Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu), ir jāsaņem noteikti sertifikācijas dokumenti, no kuriem galvenais ir Muitas savienības tehnisko reglamentu sistēmā reģistrēts kuģa sertifikāts. Sertifikātu kuģim var saņemt tikai tad, ja pieteiktais ūdens transportlīdzeklis pilnīgi atbilst MS TR 026/2012 prasībām. Tehniskajā reglamentā par kuģu drošumu ir noteiktas prasības attiecībā uz mazmēra kuģu drošumu, mazmēra kuģu iekārtu un glābšanas līdzekļu drošumu, kā arī attiecībā uz šīs produkcijas ekspluatāciju un utilizāciju, sniegti atbilstības novērtēšanas noteikumi, marķēšanas kārtība u. c.

Sertifikāts kuģim ir dokuments, kas apliecina, ka kuģa (kuģu iekārtu) kvalitāte atbilst Muitas savienības tehniskā reglamenta prasībām. Šādas produkcijas eksports uz Muitas savienības valstīm bez kuģa sertifikāta ir aizliegts.

Sertifikāts kuģim tiek izdots tikai pēc tiesību aktos noteikto pārbaužu pabeigšanas.

Papildus obligātajai atļaujai ikviens minētās produkcijas piegādātājs vai ražotājs var noformēt brīvprātīgos sertifikācijas dokumentus, kas apliecina kuģu (kuģu iekārtu) atbilstību noteiktiem kvalitātes rādītājiem. Brīvprātīgie sertifikāti ievērojami uzlabo ražotājfirmas tēlu.

Kā saņemt sertifikātu kuģim

Sertifikāts kuģim ir jānoformē specializētās sertifikācijas aģentūrās — sazinoties ar tām, uzņēmējs varēs iegūt visu vajadzīgo informatīvo atbalstu un palīdzību sertifikācijas posmu izpildē. Atbilstības novērtēšanas process sastāv no šādiem posmiem:

  • papildu atļauju (piemēram, ugunsdrošības sertifikāta) saņemšana;
  • pieteikuma aizpildīšana par sertifikāciju saskaņā ar Muitas savienības tehnisko reglamentu;
  • informācijas nodošana sertifikācijas centra darbiniekiem par uzņēmumu piegādātāju, ražotāju, kuģu (iekārtu) tehnisko raksturojumu utt.;
  • pieteiktās tehnikas izpēte;
  • saņemtās informācijas analīze;
  • pēc komisijas sēdes tiek paziņots sertifikācijas rezultāts.

Sertifikāts kuģim tiek izsniegts tikai tad, ja akreditētas sertifikācijas iestādes komisija ir pārliecinājusies, ka pieteiktā tehnika atbilst Muitas savienības tehniskā reglamenta standartiem.

Visu papildu informāciju jūs varat iegūt no «Rostest Latvija» speciālistiem. Mūsu birojos jūs varat saņemt arī vajadzīgo sertifikātu.