Lai uz Krieviju eksportētu kokskaidu plātnes, uzņēmējam ir jāiegūst sertifikāts par atbilstību ugunsdrošības tehniskajam reglamentam. Šis dokuments apliecina, ka materiāls ir ugunsdrošs un to var izmantot paredzētajiem mērķiem. Ugunsdrošības sistēmā saņemts sertifikāts kokskaidu plātnēm parasti ir obligāts, lai varētu transportēt šo produkciju Krievijas Federācijas teritorijā. Ugunsdrošības sertifikāts ir jānoformē arī visiem Krievijas kokskaidu plātņu ražotājiem.

GOST R un Muitas savienības tehnisko reglamentu sistēmā sertifikāts kokskaidu plātnēm nav jāsaņem, jo šis materiāls nav iekļauts attiecīgajos obligātās atbilstības novērtēšanas sarakstos, tāpēc, lai apliecinātu kokskaidu plātņu atbilstību noteiktiem kvalitātes un drošuma standartiem, ir jānoformē brīvprātīgais sertifikāts. Šāds dokuments palielina izstrādājumu konkurētspēju Krievijas tirgū, kā arī paaugstina izredzes noslēgt izdevīgus līgumus. Atgādinām, ka pirms kokskaidu plātņu sertifikāta noformēšanas uzņēmējs piegādātājs pats izvēlas standartus un normatīvus, ar kuriem saskaņā turpmāk tiks veikti pieteiktās produkcijas sertifikācijas testi.

Kokskaidu plātņu sertifikātu sagatavo sertifikācijas centros saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem. Šo dokumentu izsniedz tad, ja tiek pierādīta materiāla atbilstība iepriekš noteiktiem standartiem.

Kā saņemt sertifikātu kokskaidu plātnēm

Šī dokumenta noformēšanas kārtība ir šāda:

  • uzņēmējs sazinās ar sertifikācijas centra darbiniekiem un izvēlas atbilstības novērtēšanas shēmu (pastāv vairākas sertifikācijas shēmas, jo dokumentu var saņemt preces partijai, ražošanai vai piegādes līgumam);
  • uzņēmējs iesniedz pieteikumu un nodod centra darbiniekiem vajadzīgo informāciju;
  • centra darbinieki pārbauda saņemtos datus;
  • tiek testēta kokskaidu plātņu paraugu atbilstība iepriekš noteiktajiem standartiem (ja tiek veikta ugunsdrošības sertifikācija, standarti ir minēti Krievijas Federācijas tehniskajā reglamentā par ugunsdrošības prasībām);
  • notiek attiecīgajā kvalitātes novērtēšanas sistēmā akreditētas iestādes komisijas sēde un rezultātu paziņošana.

Kokskaidu plātnēm ieteicams saņemt arī atbrīvojuma vēstuli — tas ir dokuments, kas vienkāršo muitošanas procedūras. Šis dokuments apliecina, ka nav jāveic obligātā GOST R sertifikācija vai deklarēšana.

Sertifikātu kokskaidu plātnēm var saņemt centrā «Rostest Latvija». Mūsu aģentūrai ir ilggadēja sadarbības pieredze ar Krievijas akreditētajām iestādēm.