Eksporta produkcijas ugunsdrošības sertifikācija tiek veikta, lai apstiprinātu, ka tā ir tādā stāvoklī, ka spēj novērst ugunsgrēka rašanos un ietekmi uz cilvēkiem un viņu īpašumu.

Ugunsdrošības sertifikātu izsniedz pēc sertifikācijas. Saskaņā ar Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu “Par ugunsdrošības prasībām” sertifikācijai ir pakļauta šādu veidu produkcija:

 • mobilie ugunsdzēšamie aparāti;
 • ugunsdzēsības šļūtenes un sprauslas, putu maisītāji un putu ģeneratori;
 • aizsardzības līdzekļi, iekārtas un ierīces, kas tiek izmantotas glābšanas darbībām ugunsgrēka gadījumā;
 • Ārkārtas situāciju ministrijas darbinieku papildu aprīkojums;
 • pulveri, šķidrumi un putu veidotāji uguns dzēšanai;
 • ugunsdrošības automātikas un elektrisko ķēžu aizsardzības ierīces;
 • evakuācijas ceļu, metropolitēna un dzelzceļa ritošo sastāvu apdares materiāli;
 • līdzekļi aizsardzībai pret liesmām;
 • iekārtas, kas ir sistēmas aizsardzībai pret dūmiem sastāvdaļa (izņemot inženiersistēmu kanālus);
 • pacelšanas ierīču šahtu durvis;
 • kabeļu izstrādājumi, kabeļu kārbas un ejas, polimēru caurules un kanāli, kas paredzēti kabeļu likšanai un hermētiskiem pievadiem;
 • uguns aizsprostu ailu pildījums;
 • vadi un kabeļi, kas neizplata degšanu;
 • ugunsdroši kabeļi;
 • kabeļi ar zemu gāzu un dūmu izdalīšanās līmeni;
 • ugunsdzēsības ietaišu sastāvdaļas;
 • autonomās ugunsdzēsības ietaises.

Ugunsdrošības sertifikāta saņemšanas kārtība

Ugunsdrošības sertifikātu izsniedz pēc sertifikācijas, ja iepriekš minēto tehniskā regulējuma objektu pārbaudes rezultāti ir pozitīvi.

Krievijas Federācijas tehniskais reglaments paredz sešas sertifikācijas shēmas: četras no tām ir izstrādātas sērijveidā ražotai produkcijai, pārējās — atsevišķām izstrādājumu partijām un vienībām.

Sērijveida ražošanas pārbaudes shēmas

 1. 2с — sertifikāts tiek izsniegts pēc ražošanas analīzes un atlasīto tipveida paraugu testēšanas īpašā, akreditētā laboratorijā.
 2. 3с — sertifikāts tiek izsniegts pēc produkcijas testēšanas. Pēc sertifikācijas tiek veikta ražošanas stāvokļa inspekcijas uzraudzība.
 3. 4с — sertifikāts tiek izsniegts pēc ražošanas analīzes un testēšanas. Pēc sertifikācijas tiek veikta inspekcijas uzraudzība.
 4. 5с — sertifikāts tiek izsniegts pēc testēšanas un kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitātes pārbaudes. Pēc sertifikācijas tiek organizēta inspekcijas uzraudzība.

Atsevišķu partiju vai izstrādājumu sertifikācijai ir paredzētas divas shēmas — 6. un 7.

Lai saņemtu ugunsdrošības sertifikātu, bez produkcijas testēšanas Latvijas ražotājam ir jāiziet arī dokumentu ekspertīze. Lai to veiktu, tas sertifikācijas centrā iesniedz uzņēmuma reģistrācijas, tehniskos un normatīvos dokumentus.

Sertifikāta derīguma termiņš

Dokumenta derīguma termiņš tiek noteikts saskaņā ar izvēlēto pārbaudes shēmu.

Ja tika pārbaudīta sērijveidā ražota produkcija, sertifikāta derīguma termiņš var būt viens, trīs vai pieci gadi (attiecīgi 2., 3., 4. un 5. shēma).

Produkcijas partijai vai vienībai sertifikāts tiek izsniegts uz laiku, kurā produktu var izmantot paredzētajiem mērķiem. Ja ražotājs nav noteicis šādu termiņu, sertifikāta derīguma termiņš beidzas gadu pēc tā izdošanas.

Sazinieties ar sertifikācijas centru “Rostest Latvija”, ja plānojat eksportēt uz Krievijas Federāciju produkciju, kas ir pakļauta ugunsdrošības pārbaudei. Garantējam visīsākos termiņus, profesionālas konsultācijas un individuālu pieeju.

Pieteikumus pieņemam mājaslapā, pa tālruni un e-pastu.