MS ir Muitas savienība. Tā sauc vienošanos starp vairākām valstīm, kas ir nolēmušas izveidot teritoriju, kurā darbojas vienoti preču tirdzniecības un aprites noteikumi un atviegloti muitas režīmi. To izmantošana palīdz nostiprināt savienības dalībvalstu politiskās un ekonomiskās saites.

Savienība ir izveidota 2007. gadā. Tajā ietilpst trīs valstis: Krievijas Federācija, Kazahstānas Republika un Baltkrievijas Republika. Turklāt Muitas savienība nepārtraukti risina paplašināšanās sarunas. Vairākas valstis, piemēram, Kirgizstāna, Dienvidkoreja, Tadžikistāna, Armēnija un Indija, jau ir oficiāli paziņojušas par savu vēlmi pievienoties Muitas savienībai.

Lai vienotu noteikumu ieviešana notiktu likumīgi, Muitas savienības eksperti nepārtraukti izstrādā un ievieš tehniskos reglamentus. Tie ir starpvalstu standarti ar mūsdienīgām preču drošības un kvalitātes prasībām.

Muitas savienības vadošā un vienotā regulatīvā institūcija ir komisija. Pamatojoties uz tās lēmumiem, produkcija tiek laista apgrozībā Muitas savienībā un ārpus tās. Vietējo vadību īsteno starpvalstu padomes.

Muitas savienības komisijas galvenās funkcijas:

  • makroekonomikas un migrācijas politika;
  • tarifu un beztarifu regulējuma īstenošana;
  • importa un eksporta preču nekaitīguma uzraudzība;
  • komercdarījumu likumības uzraudzība;
  • nodokļu aprēķināšanas un nomaksas uzraudzība;
  • tehnisko reglamentu izstrāde, to ātras un «nesāpīgas» ieviešanas veicināšana;
  • preču iepirkšana valsts vajadzībām;
  • monopolu veidošanās un veselīgas konkurences uzraudzība;
  • aizsardzības, pretdempinga un kompensācijas pasākumu īstenošana attiecībā uz Muitas savienības dalībvalstīm;
  • iekšējās un ārējās tirdzniecības darījumu uzskaite.

Ar Muitas savienības dalībvalstīm var sadarboties tikai tie uzņēmumi, kas ražo kvalitatīvas un drošas preces. Šī fakta apstiprināšanai Muitas savienībā darbojas preču atbilstības tehnisko reglamentu prasībām pārbaudes sistēma. To var īstenot sertifikācijas, deklarēšanas, valsts reģistrācijas vai veterinārās pārbaudes veidā. Saskaņā ar to rezultātiem tiek izsniegti dažādi dokumenti: sertifikāti, deklarācijas, apliecības un veterinārās pases. Pārbaudes forma tiek izvēlēta saskaņā ar tehnisko reglamentu prasībām.

Lai izietu atbilstības pārbaudi un iegūtu iespēju pārdot savu produkciju Muitas savienībā, uzņēmums vēršas sertifikācijas centrā un nodod pārbaudei noteiktus dokumentus un savu izstrādājumu paraugus.