Atbilstības deklarācija ir viens no Krievijas Federācijas un Muitas savienības atļaujas dokumentiem, kas apstiprina eksporta produkcijas drošumu.

Deklarācija tiek izdota, kad ir veikta īpaša procedūra — deklarēšana. Saskaņā ar KF federālā likuma “Par tehnisko regulējumu” 24. pantu deklarēšanu var veikt tikai Krievijas rezidenti, tāpēc Latvijas ražotāji noformē deklarācijas, izmantojot savus Krievijas Federācijā oficiāli reģistrētos pārstāvjus.

Deklarāciju noformēšana Krievijā un Muitas savienībā

Pieteikuma iesniedzējs saņem atļauju atbilstības deklarācijas noformēšanai pēc:

 • pieteikuma iesniegšanas, kurā norādīts ražotāja un produkcijas nosaukums;
 • savu atbilstības pierādījumu iesniegšanas;
 • iesniegto dokumentu pārbaudes, ko veic sertifikācijas centra speciālisti;
 • lēmuma pieņemšanas par deklarācijas noformēšanu.

Deklarācija tiek noformēta uzņēmumā un pēc tam iesniegta reģistrēšanai sertifikācijas centrā.

GOST R, MS TR un KF TR deklarācija ir līdzīgas nozīmes dokumenti, kas tiek noformēti pēc tam, kad pārbaudīta produkcijas atbilstība dažādiem normatīviem: valsts standartiem, Krievijas vai Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem.

Atbilstības pierādījumi

Lai noformētu GOST R deklarāciju, produkcijas ražotājs vai izplatītājs vāc un nogādā sertifikācijas centrā šādus dokumentus:

 • reģistrācijas dokumentus, kas var apstiprināt pieteikuma iesniedzēja reģistrāciju par (ražošanas vai tirdzniecības) uzņēmējdarbības subjektu;
 • tehniskos dokumentus, kas satur preces, ar tās ražošanu, sagatavošanu pārdošanai, uzglabāšanu u. c. saistīto procesu aprakstu;
 • produkcijas pareizas un drošas lietošanas pamācības;
 • preces paraugu testēšanas protokolus. Veicot deklarēšanu, ir atļauta testēšana ražotāja laboratorijās. Par atbilstības pierādījumiem var iesniegt arī starpniecības organizāciju, kam ir atļauja šādu darbu veikšanai, laboratoriju protokolus.

Deklarācijas galvenie rekvizīti

Atbilstības deklarāciju noformē uz parastas papīra lapas, tai nav speciālas veidlapas. Kad pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis atļauju dokumenta noformēšanai, viņš to izveido noteiktā formā. Deklarācijā ir jāiekļauj:

 • deklarācijas pieteikumu iesniegušā pārstāvja nosaukums un tā atrašanās vietas norāde;
 • ražotāja nosaukums un tā atrašanās vietas norāde;
 • uz Krievijas Federāciju vai Muitas savienību eksportējamo preču identifikācijas pazīmes;
 • informācija par deklarēšanas shēmu;
 • informācija par produkcijas testēšanu (testēšanas protokolu un citu dokumentu, kas liecina par preces atbilstību importētājvalsts tiesību aktiem, rekvizīti);
 • deklarācijas derīguma termiņš. GOST R (KF TR, MS TR) deklarācija ir derīga ne ilgāk par pieciem gadiem. Ja muitas procedūras tiks veiktas tikai vienai preces partijai, tiek noformēta beztermiņa deklarācija, kas būs spēkā, līdz visas deklarētās preces būs pārdotas.

Sertifikācijas centrs “Rostest Latvija” sniedz profesionālu palīdzību eksportētājiem no Latvijas. Mēs palīdzam noformēt atbilstības deklarācijas, pavadām pārbaužu veikšanas procesā. Mūsu nodaļas darbojas Latvijā un Krievijā. Sadarbības uzsākšanai var pieteikties pa tālruni vai e-pastu.