2016. gadā Muitas savienībā ir plānots mainīt pieeju dabisko kažokādu izstrādājumu pirmspārdošanas marķēšanai. Lēmumu, kurā izklāstīts šis jautājums, Eirāzijas Ekonomiskās komisijas padome ir pieņēmusi 2014. gada 10. oktobrī.

Tajā ir paredzēta kažokādu izstrādājumu marķēšana, tos čipējot. Šīs sistēmas testēšanu ir plānots sākt 2016. gadā.

Izstrādājumu aprīkošana ar čipiem ļaus novērst tirgus apgādi ar viltotām kažokādām un aizsargāt Muitas savienības importētājus un ražotājus, kas likumīgi nodarbojas ar produkcijas piegādi. Katrā Muitas savienības dalībvalstī ir noteiktа atšķirīgа iestāde, kas ir atbildīga par jaunā marķējuma uzraudzību. Krievijas Federācijā tas ir nodokļu dienests, Baltkrievijā — ministrija, kas atbildīga par nodokļu iekasēšanu, Kazahstānā — Finanšu ministrija.

Jaunais marķējums tika apspriests apaļā galda diskusijā par pasākumiem, kas nepieciešami, lai novērstu nelegālas produkcijas ievešanu Muitas savienībā. Sanāksmes dalībnieki skāra arī jautājumu par ražotāju un pārdevēju ar čipēšanu saistītajiem izdevumiem. Tā kā no tiem nav iespējams izvairīties, Eirāzijas Ekonomiskās komisijas tirdzniecības ministrs ierosināja par 1–1,5% samazināt ievedmuitu (pašlaik tā ir 10%), kas ļaus kompensēt čipu uzstādīšanas izmaksas un novērst kažokādu izstrādājumu piegādātāju nevēlamo aiziešanu ēnu ekonomikā.