Ekspertu atzinums ir dokuments, kas apliecina preču sanitāro drošību. To izdot kopš 2010. gada tā dēvēto higiēnas sertifikātu — sanitāri epidemioloģisko atzinumu — vietā.

Produkcija, kam nepieciešams atzinums, ir minēta Muitas savienības Komisijas 2010. gada 28. maija lēmumā Nr. 299. Lēmumam ir pievienoti divi saraksti: vienā ir uzskaitīti tehniskā regulējuma objekti, kam tiek izsniegti atzinumi, bet otrā — tie, kurus drīkst laist apgrozībā, ja tiem ir valsts reģistrācijas apliecība. Turklāt atzinumus ražotājs noformē brīvprātīgi, bet apliecības — obligāti.

Brīvprātīga ekspertu atzinumu noformēšana dod iespēju palielināt produkcijas noietu Krievijas Federācijas un Muitas savienības tirgū. Parasti produkcijas eksportētāji no Latvijas pieņem lēmumu veikt sanitāro ekspertīzi, jo tas palielina pārbaudes iestāžu un patērētāju uzticēšanos precei.

Kā var saņemt ekspertu atzinumu

Sanitārās drošības atzinumu var izsniegt “Rospotrebnadzor” nodaļas un sertifikācijas iestādes, kas saņēmušas atbilstošu akreditāciju.

Sanitārā ekspertīze ietver dokumentu pārbaudi, produkcijas testēšanu laboratorijā un ražošanas sanitārā stāvokļa inspekcijas uzraudzību (ja tas ir noteikts tiesību aktos).

Dokumenti ir jāiesniedz tāpēc, lai speciālisti varētu izpētīt uzņēmuma darbību, identificēt produkciju un pieskaitīt tiem tehniskā regulējuma objektiem, kam var noformēt atzinumu bez obligātās valsts reģistrācijas. Ja tiek konstatēts, ka produkcija ir pakļauta valsts reģistrācijai, tad vispirms tiek veikta šī procedūra, bet pēc tam pēc ražotāja vēlēšanās noformē atzinumu.

Sanitārajai ekspertīzei nepieciešamo dokumentu saraksts

Ekspertīzei pakļautās produkcijas ražotājam vai piegādātājam “Rospotrebnadzor” nodaļā vai sertifikācijas centrā ir jāiesniedz:

  • reģistrācijas un dibināšanas dokumenti;
  • iepriekš saņemtie higiēnas sertifikāti;
  • informācija par ražotāju un rēķins, ar kuru saskaņā notiek piegāde, — jāiesniedz, ja ekspertīzi veic nevis ražotājs, bet piegādātājs;
  • dokumenti, kas apliecina apmierinošu ražošanas telpu sanitāro stāvokli;
  • tehniskā dokumentācija, kas ietver pašas produkcijas un tās ražošanas procesa aprakstu;
  • citi dokumenti, kas apliecina sanitāro drošību, ja ražotājam vai piegādātājam tādi ir.

Lai saņemtu ekspertu atzinumu, nav nepieciešams doties uz Krieviju, uz “Rospotrebnadzor”. Ja jūs eksportējat produkciju uz Krieviju vai Muitas savienību, sazinieties ar “Rostest Latvija”. Mēs:

  • sniedzam konsultāciju pakalpojumus;
  • izsniedzam sanitārās ekspertīzes atzinumus un valsts reģistrācijas apliecības;
  • izdodam atbilstības sertifikātus un deklarācijas;
  • palīdzam noformēt citus atļaujas dokumentus eksporta sūtījumiem.

Jūs varat pieteikties sanitārajai ekspertīzei kādā no mūsu nodaļām Latvijā vai Krievijā, pa e-pastu vai mājaslapā.