FSB paziņojums — tā saucas eksportētāja oficiālais paziņojums par to, ka tā piegādātās tehniskās ierīces vai iekārtas ir aprīkotas ar šifrēšanas līdzekļiem.

Eksportētājiem, kas sadarbojas ar Krievijas Federāciju un citām Muitas savienības valstīm, ir pienākums noformēt šo dokumentu saskaņā ar Muitas savienības komisijas 2010. gada 10. septembra lēmumā Nr. 434 noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar minēto lēmumu paziņojumu noformē šādu veidu iekārtām.

1. Šifrēšanas ierīcēm ar simetrisko kriptogrāfisko algoritmu, kas izmanto atslēgu, kuras garums nepārsniedz 56 bitus, vai darbojas ar šādām metodēm:

  1. veselo skaitļu sadalīšana reizinātājos (ne vairāk par 512 bitiem);
  2. diskrēto logaritmu izskaitļošana (multiplikatīvās grupas galīgais lauks nedrīkst pārsniegt 512 bitus);
  3. cita diskrētā logaritma piemērošana, kas nepārsniedz 112 bitu.

2. Ierīcēm, kas aprīkotas ar šifrēšanas līdzekļiem, kam ir šādas funkcijas:

  1. elektroniskais ciparparaksts;
  2. autentifikācija, izmantojot visus piekļuves uzraudzības parametrus. Tas neietver šifrēšanu, kas saistīta ar paroļu, personīgo numuru un citu līdzīgu datu aizsardzību.

3. Ierīcēm, kas ir operētājsistēmu programmatūras sastāvdaļa un ir izstrādātas tā, ka tās var instalēt parasts lietotājs (turklāt viņš nevar mainīt šo ierīču šifrēšanas funkcijas).

4. Iekārtām, kas paredzētas komerciālo radiostaciju un televīzijas apkalpošanai, vai iekārtām, kas īsteno apraidi bez ciparu signāla šifrēšanas.
5. Personīgajām viedkartēm.
6. Ierīcēm, kuru šifrēšanas iespējas nav pieejamas parastiem lietotājiem.
7. Ierīcēm, kas paredzētas bankas un finanšu darījumu aizsardzībai.
8. Civillietošanai paredzētām radioelektroniskajām mobilajām ierīcēm bez vienlaidu šifrēšanas funkcijas.
9. Radioelektroniskajām iekārtām, kas darbojas, izmantojot bezvadu tehnoloģijas, un īsteno šifrēšanu radiokanālā, kura darbības attālums nepārsniedz 400 metru (pastiprināšana un retranslācija netiek izmantota).
10. Iekārtām, kam ražotājs sākotnēji bloķējis šifrēšanas funkciju.
11. Šifrēšanas ierīcēm, kas tiek izmantotas sakaru tīklu un telekomunikāciju sistēmu aizsardzībai.

FSB paziņojuma saņemšanas kārtība

Obligāts noteikums — paziņojumam ir jābūt apstiprinātam Krievijas Federācijas Federālajā drošības dienestā. Lai taupītu jūsu laiku, “Rostest Latvija” var kļūt par jūsu pārstāvi federālajā dienestā un palīdzēt dokumenta noformēšanā.

Lai saņemtu paziņojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. reģistrācijas dokumenti, kas apliecina, ka ražotājs likumīgi darbojas Latvijā;
  2. tehniskie dokumenti, kuros aprakstītas ierīču identifikācijas pazīmes un ir dati par to mērķi;
  3. informatīvie dokumenti, kuros minēti uzņēmuma pamata rekvizīti, uzskaitīti ierīcēs vai iekārtās izmantotie kriptogrāfiskie algoritmi, aprakstītas ierīču specifiskās funkcionālās iespējas, kas nav minētas tehniskajā dokumentācijā.

Uzņēmumam “Rostest Latvija” ir atļauts izsniegt paziņojumus. Mēs garantējam optimālus atļaujas dokumenta saņemšanas termiņus, lai jūs laikus veiktu eksporta sūtījumus un bez aizķeršanās izietu muitas pārbaudes.

Lai saņemtu FSB paziņojumu, ir jāiesniedz pieteikums “Rostest Latvija” birojā, izmantojot īpašo tiešsaistes pasūtījuma formu mājaslapā vai e-pastu. Iepriekšēju konsultāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar eksportu uz Krieviju, var saņemt pa tālruni.