GOST R ir Krievijas Federācijas valsts standartu kopums. GOST R sertifikācija ir procedūra, kas vērsta uz to, lai pārbaudītu, vai produkcija, iekārtas un nekustamā īpašuma objekti atbilst GOST prasībām. Sertifikācija tiek veikta, lai produkcija, kas tiek pārdota Krievijas tirgū, būtu droša patērētājiem, videi, privātajam un federālajam īpašumam.

Valsts standarti GOST tiek izstrādāti atsevišķi katram produkcijas veidam vai grupai. Šo dokumentu prasības ir obligātas un attiecas uz visiem procesiem, kas saistīti ar produkcijas un iekārtu laišanu apgrozībā un nekustamā īpašuma objektu būvniecību.

Sertifikācija nav vienīgā atbilstības pārbaudes forma. Valsts standarti GOST paredz arī deklarēšanu.

GOST R sertifikāts un deklarācija ir dokumenti, kas apliecina sekmīgu atbilstības pārbaudes veikšanu un produkcijas drošumu.

Kā tiek veikta GOST R sertifikācija un deklarācija

Ir dažas atšķirības atbilstības pārbaudes kārtībā sertifikācijas vai deklarācijas formā. Pirmajā gadījumā akreditētam sertifikācijas centram ir pienākums izpētīt produkciju un noteikt tās atbilstības pakāpi attiecīgā GOST prasībām.

Lai noformētu GOST R deklarāciju, produkcijas ražotājam vai piegādātājam ir tiesības iesniegt sertifikācijas centrā jau gatavus testēšanas protokolus. Pētījumus var veikt uzņēmuma laboratorijā. Turklāt ražotājs vai piegādātājs (vai tā pārstāvis) pats var izvēlēties testēšanas laboratoriju.

GOST R sertifikācija tiek veikta pēc vairākām valsts standartu paredzētajām shēmām. Shēmu pēc saviem ieskatiem izvēlas sertifikācijas centra speciālisti, bet vienmēr to saskaņo ar uzņēmumu. Sertifikācijas kārtība ir šāda:

  • tiek iesniegts atbilstības pārbaudes pieteikums, kurā ir sniegta vispārīga informācija par uzņēmumu un tā produkciju;
  • tiek iesniegti reģistrācijas, normatīvie un tehniskie dokumenti;
  • tiek atlasīti preču paraugi un nodoti laboratorijā izpētei;
  • sertifikācijas centra speciālisti izpēta un izanalizē saņemtos dokumentus.

GOST R sertifikātu noformē sertifikācijas centra speciālisti pēc pierādījumu bāzes izpētes un atbilstoša lēmuma pieņemšanas. Pēc tam tiek veikta ikgadēja ražošanas stāvokļa inspekcija.

GOST R deklarāciju noformē uzņēmumā, bet reģistrē sertifikācijas centrā. Atšķirībā no sertifikāta šis dokuments satur ražotāja oficiālu paziņojumu par tā produkcijas drošumu.

Sertifikācija un deklarācija var būt obligāta vai brīvprātīga. Nepieciešamību saņemt GOST R sertifikātu vai deklarāciju nosaka 2009. gada 1. decembrī pieņemtais Krievijas Federācijas valdības lēmums Nr. 982.

Neraugoties uz Krievijas Federācijas tiesību aktu pārskatāmību, ražotāji no Latvijas bieži saskaras ar to, ka mēdz būt samērā grūti noteikt atļaujas dokumentu kopumu iekļūšanai Krievijas tirgū.

Sertifikācijas centra “Rostest Latvija” speciālisti jau pirmajā tikšanās reizē varēs jūs konsultēt par GOST R sertifikācijas jautājumiem un iepazīstināt ar to dokumentu sarakstu, kas vajadzīgi, lai izietu atbilstības pārbaudes.

Sertifikācijas centrā “Rostest Latvija” visīsākajā laikā var noformēt GOST R deklarāciju vai sertifikātu. Izmantojiet mūsu tālruņa numurus un e-pasta adreses, kas pieejamas mājaslapā, lai iesniegtu pieteikumu. Mūsu filiāles darbojas Krievijā un Latvijā.