GOST R ir Krievijas valsts standarts. Tā sauc valsts nozīmes normatīvos dokumentus, kas ir pieņemti Krievijas Federācijā pēc neatkarības pasludināšanas. Šie standarti attiecas tikai uz Krievijas teritoriju.

Standartu GOST R struktūra ir līdzīga starpvalstu GOST struktūrai. Tajos tāpat ir aprakstītas prasības attiecībā uz dažādu veidu produkcijas, iekārtu un pakalpojumu sastāvu, uzdevumu un drošību.

Līdztekus šiem dokumentiem Krievijas Federācijā ir spēkā standarti GOST R ISO un GOST R IEC. Tie ir izstrādāti, pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem, un tiem ir rekomendējoša nozīme.

Valsts standarti GOST R ir vienīgie standarti Krievijas Federācijā, kas tiek izmantoti obligātajai atbilstības novērtēšanai. Sertifikācijas uzraudzību veic valsts iestādes “Rosstandart” (tehniskā regulējuma un metodoloģijas dienests) un “Rosakreditacija” (akreditācijas dienests). Valsts uzraudzība ir viena no iezīmēm, ar ko standartu sistēma GOST R atšķiras no citām, brīvprātīgām, standartu sistēmām. Turklāt sistēma GOST R ir vislielākā standartu sistēma Krievijas Federācijā. Tajā strādā vairāk nekā tūkstoš sertifikācijas centru un vairāk nekā trīstūkstoš testēšanas laboratoriju.

Sertifikācija GOST R sistēmā nozīmē pārbaudīt, vai prece atbilst Krievijas Federācijas GOST prasībām. Lai to veiktu, pilnvaroti eksperti pārbauda dokumentus un produkciju.

GOST R sertifikācija var būt obligāta vai brīvprātīga. To nosaka 2009. gadā pieņemtais valdības lēmums Nr. 982. Valdības lēmumā minētās preces ir pakļautas obligātai sertifikācijai, bet pārējās — brīvprātīgai. Abos gadījumos procedūru uzsāk uzņēmējdarbības subjekts.

скачать Assassins Creed Rogue торрент бесплатно