Atbilstības sertifikāti ir dokumenti, ko izsniedz pēc produkcijas testēšanas un apliecinājuma par tās atbilstību valsts standartu vai tehnisko reglamentu noteiktajiem sanitārajiem normatīviem, drošības un kvalitātes prasībām.

Sertifikācija var būt obligāta vai brīvprātīga. Obligātās sertifikācijas kārtība ir noteikta 2009. gada 1. decembrī pieņemtajā valdības lēmumā Nr. 982, Krievijas un Muitas savienības tehniskajos reglamentos.

Sertifikātiem paredzētas īpašas veidlapas, kas ir aizsargātas pret viltojumiem.

Kā saņemt atbilstības sertifikātu

Neatkarīgi no tā, kāds sertifikāts — obligātais vai brīvprātīgais — ir nepieciešams, sertifikācija tiek veikta pēc standarta shēmas:

  1. Pieteikums tiek iesniegts sertifikācijas centrā, kura speciālisti ir pilnvaroti izdot atbilstības sertifikātus un veikt dažādu veidu produkcijas, iekārtu un citu kontrolējamo objektu atbilstības pārbaudes.
  2. Pieteikums tiek izskatīts, speciālisti pieņem lēmumu par iespēju veikt sertifikāciju. Pēc tam pieteikuma iesniedzējam tiek nosūtīts paziņojums par sertifikācijas termiņiem vai atteikums (obligāti tiek norādīts sertifikācijas atteikuma iemesls).
  3. Pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar sertifikācijas centra speciālistu norādījumiem vāc savas produkcijas atbilstības dokumentāros pierādījumus.
  4. Pieteikuma iesniedzējs dod iespēju sertifikācijas centra speciālistiem atlasīt produkcijas paraugus, lai testēšanas laboratorijas darbinieki varētu tos izpētīt un noteikt to atbilstības pakāpi normatīvajām prasībām.
  5. Pieteikuma iesniedzējs dod iespēju izpētīt ražošanu, ja nepieciešams, novērtēt tās sanitāro stāvokli, tehnoloģisko procesu atbilstību tehniskajiem noteikumiem un citiem uzņēmuma normatīvajiem dokumentiem.
  6. Pieteikuma iesniedzējs dod iespēju sertifikācijas centra speciālistiem izpētīt kvalitātes pārvaldības sistēmas darbību, ja tā ir ieviesta uzņēmumā.
  7. Sertifikācijas centra speciālisti apkopo iegūtos pārbaužu rezultātus un analizē no pieteikuma iesniedzēja saņemtos dokumentus. Pēc tam tiek pieņemts lēmums par iespēju izdot atļaujas dokumentu — sertifikātu.
  8. Dokuments tiek noformēts, tā dati un pamata informācija par pieteikuma iesniedzēju tiek iekļauta Krievijas Federācijas vai Muitas savienības (muitas ūnijas) vienotajā reģistrā.
  9. Pieteikuma iesniedzējam tiek nosūtīts paziņojums par pārbaudes rezultātiem ar paskaidrojumu, kur un kā var saņemt atbilstības sertifikātu.

Sertifikācijas procesā pats galvenais ir pareizi izvēlēties sertifikācijas centru atbilstības pārbaudei. Sertifikāts ir spēkā tikai pēc reģistrācijas, bet to var veikt vienīgi tās organizācijas, kas ir akreditētas izpildvaras iestādēs un saņēmušas atļauju veikt sertifikāciju.

“Rostest Latvija” ir atbilstoši akreditēts uzņēmums, kurā strādā kompetenti un pieredzējuši speciālisti.

Mēs zinām, kā saņemt atbilstības sertifikātu visīsākajā laikā, ātri savākt atbilstības pierādījumus un noformēt citus eksporta atļaujas dokumentus.

Lai pēc iespējas drīz uzsāktu atbilstības pārbaudes, mēs piedāvājam pieteikties sertifikācijai pa e-pastu vai mājaslapā. Nepieciešamās konsultācijas par sertifikācijas jautājumiem un produkcijas eksportu no Latvijas uz Krieviju vai Muitas savienību jūs varat saņemt kādā no mūsu nodaļām Latvijā vai Krievijā vai pa tālruni.