Lai importētu preces uz Krievijas Federāciju, uzņēmējiem ir jāiegūst vairāki atļaujas dokumenti, tostarp atbilstības sertifikāts vai deklarācija. Jāņem vērā, ka Krievijā pašlaik ir spēkā vairākas importētās produkcijas obligātās kvalitātes novērtēšanas sistēmas: GOST R (ГОСТ Р) sistēma, Muitas savienības tehniskie reglamenti, sanitārās sertifikācijas sistēma un citas.

GOST R sistēma ir valsts standartu kopums, kuros norādītas noteiktām produkcijas grupām izvirzītās prasības. Šajā sistēmā ir paredzēta gan obligāta produkcijas kvalitātes novērtēšana, gan preces atbilstības atsevišķiem normatīviem brīvprātīgas apliecināšanas procedūra. Sertifikācijai vai deklarācijai šajā sistēmā pakļauto izstrādājumu (iekārtu, materiālu) uzskaitījums ir sniegts valdības lēmuma Nr. 982 atbilstošajā sarakstā.

Tehnisko reglamentu sistēma, kas Muitas savienībā stājās spēkā 2002. gadā, arī nosaka prasības attiecībā uz produkcijas drošuma līmeni, tās iesaiņošanas un marķēšanas veidiem, atbilstības novērtēšanas noteikumiem un utilizācijas metodēm. Šajā sistēmā saņemtie atļaujas dokumenti ir derīgi visās valstīs, kas iestājušās Muitas savienībā. Tāpat kā GOST R sistēmā, arī Muitas savienības tehniskajos reglamentos ir paredzēts reģistrēt (izsniegt) divu veidu dokumentus: MS TR (TP TC) sertifikātus un deklarācijas. Tehnisko reglamentu sistēmas mērķi, tehnisko reglamentu izstrādes kārtība un vispārīgie atbilstības novērtēšanas noteikumi Krievijā ir noteikti federālajā likumā «Par tehnisko regulējumu». Pašlaik atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem ir pakļauti pārtikas produkti, iesaiņojuma produkcija, lielākā daļa iekārtu kategoriju, apģērbs, apavi un daudz kas cits.

Papildu sertifikācijas dokumenti

Papildu sertifikācijas dokumenti, kas var būt vajadzīgi produkcijas importēšanai un atbilstības pamatnovērtēšanai, pirmām kārtām ir ugunsdrošības sertifikāts, kā arī valsts reģistrācijas apliecība. Ugunsdrošības sertifikāts tiek reģistrēts saskaņā ar Krievijas Federācijas ugunsdrošības tehniskā reglamenta standartiem, bet Muitas savienības valsts reģistrācijas apliecība tiek izdota saskaņā ar Muitas savienības komisijas lēmuma Nr. 299 prasībām. Atgādinām, ka valsts reģistrācijas procedūra ir produkcijas sanitārhigiēniskā sertifikācija.

Saskaņā ar tehniskajiem reglamentiem vai GOST R sistēmā saņemto deklarāciju un sertifikātu derīguma termiņš ir atkarīgs no deklarēšanas vai sertifikācijas shēmas, jo sertifikācijas dokumentus var izsniegt produkcijas partijas vai līguma piegādei vai ražošanai.

Sertifikācijas pakalpojumu centrā «Rostest Latvija» var iegūt sīkāku informāciju par šo sistēmu, piemēram, GOST R un Muitas savienības tehnisko reglamentu, prasībām.