«Rosstandart» nesen ir publicējis divus jaunus valsts standartus. Tie ir GOST 7177-2015 un GOST 7178-2015, kas nosaka melonēm un arbūziem izvirzītās prasības un normas. Abi standarti ir izstrādāti brīvprātīgai piemērošanai.

GOST 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37: 2012) «Svaigi pārtikas arbūzi. Tehniskie noteikumi» ir izstrādāts svaigiem arbūziem, kas nonāk valsts patēriņa tirgū. Par pamatu ir ņemts ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas standarts FFV-37: 2012. Jaunais standarts aizstāj GOST 7177-80.

Līdzīgi iepriekšminētajam GOST ir izstrādāts valsts standarts svaigām melonēm GOST 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23: 2012) «Svaigas melones. Tehniskie noteikumi». Tas balstās uz ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas standartu FFV-23: 2012 un aizstāj GOST 7178-85.

Abu minēto jauno valsts standartu projektus ir sagatavojis centrs «Kubaņagrostandart». Domājams, ka šo GOST piemērošana veicinās pārdodamās produkcijas kvalitātes uzlabošanos un samazinās veselībai kaitīgo elementu — toksisko elementu, radionuklīdu, pesticīdu u. c. — saturu produkcijā.