Valsts standarti melonēm un arbūziem

«Rosstandart» nesen ir publicējis divus jaunus valsts standartus. Tie ir GOST 7177-2015 un GOST 7178-2015, kas nosaka melonēm un arbūziem izvirzītās prasības un normas. Abi standarti ir izstrādāti brīvprātīgai piemērošanai. GOST 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37: 2012) «Svaigi pārtikas arbūzi. Tehniskie noteikumi» ir izstrādāts svaigiem arbūziem, kas nonāk valsts patēriņa tirgū. Par pamatu ir ņemts ANO Eiropas […]

Turcijas preces nedrīkstēs ievest Krievijā

Krievijas Federācijas prezidenta dekrētā ar numuru 583 «Par pasākumiem, lai nodrošinātu Krievijas Federācijas nacionālo drošību pret noziedzīgām un citām prettiesiskām darbībām un par speciālu ekonomisko pasākumu izmantošanu pret Turcijas Republiku», kas datēts ar 2015. gada 28. novembri, ir ietverts tās produkcijas saraksts, kuru nedrīkstēs ievest valstī no Turcijas, sākot ar nākamo, 2016., gadu. Šajā sarakstā ir iekļauti: […]

«Rosstandart» ir izstrādājis valsts standartus GOST traukiem un tekstilmašīnām

Tehniskās regulēšanas un metroloģijas federālās aģentūras vadītājs Aleksejs Abramovs no nākamā gada ir apstiprinājis divus jaunus valsts standartus. No 2016. gada savu izstrādājumu sertifikāciju brīvprātīgi varēs veikt visi alumīnija virtuves trauku ar nepielīpošu pārklājumu un tekstilmašīnu ražotāji un piegādātāji. Pirmais GOST R «No alumīnija sakausējumiem lieti un no lokšņu alumīnija štancēti viengabala virtuves trauki ar nepielīpošu pārklājumu. […]

Ir apstiprināts Alkohola tirgus regulēšanas līguma projekts

10. novembrī Eirāzijas Ekonomikas komisijas kolēģijas kārtējā sēdē tika apstiprināts Eirāzijas Ekonomikas savienības alkohola tirgus regulēšanas līguma projekts. Dokumenta mērķis ir likvidēt savstarpējā alkoholisko dzērienu tirdzniecībā pastāvošās barjeras, kā arī veidot Muitas savienības alkohola tirgus regulējuma tiesisko pamatu. Apstiprinātajā projektā ir paredzēts Eirāzijas Ekonomikas savienības valstu savstarpējā tirdzniecībā izveidot alkoholisko dzērienu kopējo tirgu bez ierobežojumiem […]

Tiek apspriestas jaunas prasības šokolādei

Pašlaik notiek Muitas savienības tehniskā reglamenta «Par pārtikas produktu drošumu» iespējamo grozījumu publiskā apspriešana. Šis projekts ir izstrādāts Baltkrievijā. Apspriešana sākās 2015. gada oktobra beigās, un tai ir jāturpinās 60 kalendārās dienas. Šo projektu, kas tagad atrodas sabiedriskās apspriešanas posmā Eirāzijas Ekonomikas savienības valstīs, ir izstrādājis koncerns «Belgospiščeprom». Apspriežamie grozījumi skar pastāvošos kritērijus, kas tiek piemēroti šokolādei […]

Naftas un naftas produktu masa Krievijas Federācijā tiks noteikta pēc valsts standarta

No nākamā gada 1. jūlija Krievijas Federācijā ir jāstājas spēkā jaunam valsts standartam GOST R «Mērījumu vienotības nodrošināšanas valsts sistēma. Naftas un naftas produktu masa. Mērījumu metodikas (metodes)», ko ievieš Tehniskās regulēšanas un metroloģijas federālā aģentūra. Sertifikācija saskaņā ar jauno standartu GOST R būs brīvprātīga. Jauno standartu izmantos uzņēmumi, kas pieņem vai nodod naftu un naftas produktus. Jaunais […]

2016. gada 1. septembrī stāsies spēkā jauns valsts standarts GOST R

No nākamā gada septembra valstī būs jauns brīvprātīgais standarts. «Rosstandart» speciālisti ir pieņēmuši jaunu GOST R, kas tiks piemērots medicīnas iekārtām. GOST R pilns nosaukums ir «Medicīnisko izstrādājumu tehniskā stāvokļa un darbības uzraudzība. Pamatnoteikumi». Šis standarts ir piemērojams visiem tehniskajiem medicīniskajiem izstrādājumiem un ierīcēm, kas tiek izmantotas diagnostikā, profilaksē un pacientu ārstēšanā. Jaunajā valsts standartā šādām precēm […]

Tuvākajā laikā stāsies spēkā tehniskais reglaments «Par bērnu rotaļlaukumu drošumu»

Jaunā tehniskā reglamenta publiskā apspriešana, kas beidzās samērā nesen, parādīja, ka tehniskā reglamenta pašreizējā projektā ir nepieciešams ieviest dažus grozījumus. No šā gada 12. oktobra visas Eirāzijas Ekonomikas savienības dalībvalstis apspriež šī tehniskā reglamenta pieņemšanu valstu iekšējā balsošanā. Ja šis tehniskais reglaments tiks pieņemts, obligāti tiks pārbaudīta visu bērnu rotaļlaukumiem saražoto iekārtu atbilstība noteiktajiem standartiem, sākot […]

Ir jāsertificē sporta spēļu vārti

Saskaņā ar 2015. gada 2. aprīlī parakstīto lēmumu Nr. 309 noteikts sporta inventārs ir jānodrošina ar obligāto GOST R sertifikātu. Līdzšinējais šāda veida sertifikācijai pakļautās produkcijas saraksts ir papildināts ar Viskrievijas produkcijas klasifikatora sadaļām 9614 un 9615. Lēmums stāsies spēkā, sākot no nākamā kalendārā gada. Tādējādi no 2016. gada janvāra hokeja, futbola un handbola vārti nonāks sertificējamo preču sarakstā. […]

Ir papildināts vienotais obligāti sertificējamās produkcijas saraksts

Saskaņā ar 2015. gada 3. septembrī parakstīto Krievijas Federācijas valdības lēmumu Nr. 930 ir nolemts obligātai sertifikācijai pakļauto preču sarakstā ietvert Viskrievijas produkcijas klasifikatora kodu 2523. Šajā Viskrievijas produkcijas klasifikatora sadaļā ietilpst dažādu veidu cements: sārņu cements, aluminātcements, portlandcements, sulfātizturīgais cements, hidrauliskais cements u. c. Lēmumam ir jāstājas spēkā sešus mēnešus pēc tā publicēšanas dienas. Tas nozīmē, ka jau […]