Fitosanitārais sertifikāts ir apliecinājums tam, ka augu izcelsmes eksportējamā produkcija ir izgājusi karantīnu un atbilst sanitārajām prasībām.

Augu produkcijas eksportētājiem no Latvijas uz Krieviju un citām Muitas savienības valstīm ir jāzina, ka, ja šī produkcija ir ietverta karantīnai pakļautās produkcijas sarakstā, viņu pienākums ir noformēt sertifikātu.

Pienākums uzsākt fitosanitārā sertifikāta noformēšanu ir stādu, koksnes, augu sīpolu, riekstu, svaigu dārzeņu, augļu, sēklu un citas produkcijas, kas teorētiski var saturēt patogēnos mikroorganismus, eksportētājiem. Turklāt ir svarīgi norādīt, ka augu eļļu, svaigi sasaldētu ogu un augļu, konservētu dārzeņu, augļu, augu ražotāji vai piegādātāji drīkst neuzrādīt sertifikātu muitā.

Kas nepieciešams fitosanitārā sertifikāta saņemšanai

Ar sertifikātu izdošanu eksportam uz Muitas savienības valstīm nodarbojas dienests, kas veic fitosanitāro un veterināro uzraudzību. Var vērsties arī atbilstoši akreditētā sertifikācijas centrā.

Lai saņemtu sertifikātu, ir jāiesniedz pieteikums, jāpievieno tam vajadzīgie dokumenti un jānodod izpētei produkcijas paraugi.

Pieteikumā eksportētājs norāda produkcijas nosaukumu, pircēju, nosūtīšanas datumu un kravas maršrutu.

Fitosanitāro sertifikātu izdod atsevišķi katram transportlīdzeklim, kas pārvadā produkciju. Piemēram, ja piegāde tiks veikta ar trim kravas automašīnām, tas nozīmē, ka saņemsit trīs sertifikātus.

Sertifikāts ir derīgs tikai 15 dienu, tāpēc svarīgi, lai eksportētāji to ņemtu vērā, sagatavojot produkciju nosūtīšanai. Pēc noformēšanas dokuments ir obligāti jāreģistrē kravu pieņemošās valsts centrālajā institūcijā, kas nodarbojas ar fitosanitāro un veterināro uzraudzību.

Fitosanitārā sertifikāta noformēšanai nepieciešamo dokumentu saraksts

Eksportētājam no Latvijas ir jāiesniedz:

  • reģistrācijas dokumenti — nodokļu, valsts reģistrācijas institūcijas izziņa;
  • augu izcelsmes produkcijas piegādes līguma kopija, kurā norādītas pieņemošās puses prasības attiecībā uz preces sanitāro stāvokli;
  • dezinficēšanas apliecība, ja tāda ir; to izsniedz organizācijas, kas apstrādā produkciju ar dezinfekcijas šķīdumiem.

Fitosanitāro sertifikātu var noformēt trīs dienu laikā, vēršoties sertifikācijas centrā “Rostest Latvija”. Mēs cieši sadarbojamies ar Muitas savienības valstu veterinārās un fitosanitārās uzraudzības iestādēm, tāpēc varam garantēt visīsākos termiņus viena no svarīgākajiem eksporta atļaujas dokumentiem noformēšanai.

Bez sākotnējā sertifikāta sertifikācijas centrs noformē arī reeksporta apliecību. Šis dokuments ir nepieciešams tad, ja sūtījums ir aizturēts un produkcijas fitosanitārā stāvokļa sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies.