Latvijas ražotāju produkciju, kas saskaņā ar valsts standartu GOST vai tehniskajiem reglamentiem ir pakļauta atbilstības sertifikācijai vai deklarācijai, drīkst pārdot Krievijas un Muitas savienības tirgū, tikai uzrādot atbilstošu dokumentu. Ja normatīvajos dokumentos nav norāžu, ka jāveic pārbaudes, sertifikāta vai deklarācijas saņemšana nav obligāta, taču šajā gadījumā iestādes, kas pārrauga drošas produkcijas tirdzniecību, var pieprasīt dokumentu, kas apliecina, ka precei nav vajadzīgs atbilstības sertifikāts vai deklarācija.

Atbrīvojuma vēstule tirdzniecībai ir dokuments, ko uzrāda eksportētāji no Latvijas, ienākot Krievijas un citu Muitas savienības valstu tirgū, ja viņu produkcija nav jāsertificē.

Atbrīvojuma vēstules izsniegšanas kārtība

Atbrīvojuma vēstules noformē akreditēti sertifikācijas centri. Šīm organizācijām ir tiesības pārbaudīt sertifikācijas pieteikuma iesniedzēju dokumentus, veikt viņu ražošanas analīzi, sniegt slēdzienu par produkcijas atbilstības pakāpi un izdot atbrīvojuma vēstules.

Atbrīvojuma vēstuli tirdzniecībai noformē pēc tam, kad ražotājs vai piegādātājs ir iesniedzis šādus dokumentus:

  • pieteikumu, kurā norādīts uzņēmuma nosaukums, uzņēmējdarbības veids un produkcijas nosaukums;
  • informatīvu vēstuli, kurā norādīti produkcijas ražotāja vai piegādātāja rekvizīti un uzskaitīti uzņēmuma vadītāji;
  • informatīvu vēstuli ar sīku preces aprakstu. Šie dati tiek iesniegti tad, ja produkciju ir grūti identificēt tikai pēc nosaukuma.

Atbrīvojuma vēstuļu forma un derīguma termiņš

Atbrīvojuma vēstuli tirdzniecībai noformē uz sertifikācijas centra veidlapas un apstiprina ar zīmogu. Speciālas valsts veidlapas vēstulei nav, pietiek ar A4 formāta lapu.

Atbrīvojuma vēstulei nav derīguma termiņa. Tā tiek uzskatīta par derīgu tik ilgi, līdz Krievijas Federācijas valdība vai Muitas savienības komisija ieviesīs grozījumus atbilstības pārbaudei pakļautās produkcijas sarakstā.

Atbrīvojuma vēstuli jebkurā laikā var noformēt sertifikācijas centrā “Rostest Latvija”. Tā tiek izsniegta vienas vai divu dienu laikā.

Iesniedziet pieteikumu atbrīvojuma vēstules tirdzniecībai saņemšanai kādā no mūsu nodaļām, kas atrodas Krievijā un Latvijā, pa e-pastu vai izmantojot ērto ātrā pasūtījuma formu mājaslapā. Iepriekšēju konsultāciju par sertificēšanas un atbrīvojuma vēstules noformēšanas jautājumiem var saņemt pa tālruni.