“Rostehnadzor” ir Krievijas valsts dienests, kas veic to iekārtu kodoldrošības, vides un tehnoloģiskās drošības kontroli, kas nonāk apgrozībā Krievijā. Tā kā ir izstrādāti un pieņemti Krievijas Federācijas tehniskie reglamenti, kas nosaka paaugstinātas rūpnieciskās drošības prasības, ir radusies nepieciešamība noformēt iekārtu izmantošanas atļauju. Ne visu veidu iekārtām ir vajadzīga atļauja, tāpēc, eksportējot tehniskās ierīces, var būt nepieciešams iesniegt atbrīvojuma vēstuli.

“Rostehnadzor” atbrīvojuma vēstule ir federālā dienesta oficiāls paziņojums, kas apliecina, ka nav nepieciešams saņemt iekārtas izmantošanas atļauju un veikt sertifikāciju.

Parasti atbrīvojuma vēstules tiek pieprasītas strīdīgās situācijās, kad ir grūti nepārprotami identificēt iekārtu. Šis dokuments dod iespēju brīvi lietot tehniskās ierīces Krievijas Federācijas teritorijā bez izmantošanas atļaujas.

“Rostehnadzor” atbrīvojuma vēstules noformēšana

Atbrīvojuma vēstules saņem “Rostehnadzor” centrālajā un teritoriālajās iestādēs. Lai nebūtu jātērē laiks, vēršoties valsts iestādēs, kas atrodas Krievijas teritorijā, piedāvājam iesniegt pieteikumu vēstules saņemšanai Latvijas teritorijā.

“Rostest Latvija” ir “Rostehnadzor” akreditēts sertifikācijas centrs, kam ir tiesības noformēt izmantošanas atļaujas, ekspertu slēdzienus par iekārtām, atbilstības sertifikātus un atbrīvojuma vēstules.

Lai saņemtu “Rostehnadzor” atbrīvojuma vēstuli, ir jāiesniedz:

  • pieteikums ar uzņēmuma un iekārtas nosaukuma norādi;
  • iekārtas vai tehniskās ierīces pase;
  • ierīces lietošanas pamācība;
  • iekārtas tehniskais apraksts;
  • iekārtas atbilstības sertifikāts. Ja šī dokumenta jums nav, tas jānoformē mūsu sertifikācijas centrā. Pārbaude tiek veikta tehniskajā reglamentā “Par mašīnu un iekārtu drošību” noteiktajā kārtībā.

Rūpnieciskajām iekārtām, tostarp tām, kas paredzētas lietošanai bīstamos apstākļos, ir jāveic rūpnieciskās drošības ekspertīze. Arī to veic sertifikācijas centra “Rostest Latvija” speciālisti.

Izsmeļošu konsultāciju par dažādu veidu iekārtu eksporta jautājumiem var saņemt, jau pirmo reizi sazinoties ar “Rostest Latvija”.

“Rostehnadzor” atbrīvojuma vēstules noformēšana ilgst aptuveni 30 dienu, tāpēc, gatavojoties eksportam, vēlams pieteikties savlaicīgi. Pieteikumus atbrīvojuma vēstuļu saņemšanai mēs pieņemam mājaslapā, pa e-pastu vai mūsu birojos, kas darbojas Krievijā un Latvijā.

Warhammer 40000 inquisitor martyr скачать, warhammer 40000 inquisitor martyr repack - inquisitor martyr скачать торрент