Valsts reģistrācijas apliecība tiek izsniegta saskaņā ar produkcijas sanitārās drošības pārbaudes rezultātiem un reģistrēta Muitas savienības vienotajā reģistrā. Valsts reģistrācijas apliecība ir obligāti jānoformē tām precēm, kas minētas Muitas savienības komisijas 2010. gada 28. maija lēmumā Nr. 299. Galvenās no tām ir:

1)      ūdens, alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni;

2)      uztura bagātinātāji;

3)      uzturs grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā;

4)      profilaktiskais un ārstnieciskais uzturs;

5)      pārtikas piedevas, tai skaitā fermenti un aromatizētāji;

6)      sadzīves ķīmijas priekšmeti;

7)      līdzekļi, ko izmanto higiēniskai mutes dobuma kopšanai;

8)      kosmētika;

9)      ĢMO;

10)  dezinsekcijas un dezinfekcijas līdzekļi;

11)  ūdensapgādes materiāli un iekārtas;

12)  preces bērniem līdz trīs gadu vecumam;

13)  preces, kas izmantošanas gaitā nonāk saskarē ar pārtikas produktiem;

14)  ķīmiskas un bioloģiskas izcelsmes vielas, kas ir potenciāli bīstamas veselībai vai videi, izņemot zāles.

Valsts reģistrācijas apliecību izsniedz “Rospotrebnadzor” un atbilstoši akreditētu sertifikācijas centru speciālisti. Lai saņemtu šo dokumentu, nosaukto veidu preču, tostarp importēto, ražotājam vai piegādātājam ir jāiesniedz pārbaudei noteiktu dokumentu kopums un savas produkcijas paraugi. Preces tiek pārbaudītas Muitas savienības akreditētās laboratorijās. Kad izpēte ir pabeigta, tiek obligāti sastādīti protokoli un nosūtīti uz sertifikācijas centru.

Valsts reģistrācijas apliecība tiek noformēta uz īpašas, aizsargātas veidlapas. Izsniegtajā dokumentā norāda tā numuru un izdošanas datumu, preces nosaukumu, uzņēmuma nosaukumu, ražotājvalsti, normatīvā dokumenta nosaukumu, preču izmantošanas jomu, tā dokumenta nosaukumu, uz kuru pamatojoties ir noformēta valsts reģistrācijas apliecība, un laboratorijas nosaukumu, kurā tika veiktas pārbaudes.

Valsts reģistrācijas apliecību var saņemt tikai vienam preču veidam, tā ir beztermiņa. To var atsaukt eksperti, ja ikgadējā produkcijas pārbaudē, kas tiek obligāti veikta pēc valsts reģistrācijas, ir iegūti negatīvi rezultāti. Preces kvalitātei ir jābūt nemainīgi augstai gan pirms, gan pēc valsts reģistrācijas.

Pēc valsts reģistrācijas apliecības saņemšanas uz preču iesaiņojuma tiek izvietota īpaša zīme, kas apliecina to sekmīgu drošības pārbaudi.