Informējam Latvijas eksportētājus, kam Krievijas Federācijā ir tirdzniecības pārstāvniecības, ka tiek plānoti grozījumi Krievijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa sadaļās, kas attiecas uz atbildību par marķēšanas noteikumu neizpildi. Runa ir par to preču marķēšanu, kas ir izgatavotas, izmantojot ĢMO.

Federālā likuma projektu, ar ko groza kodeksu, ir izstrādājis “Rospotrebnadzor”. Dokumentā ir norādīts sankciju apjoms, kas tiek piespriests par obligāto tiesību normu neievērošanu. Projekta sabiedriskā apspriešana turpināsies līdz šā gada 23. aprīlim. Pēc tam, ja likumprojektu apstiprinās, tas tiks parakstīts un stāsies spēkā.

Sīkāk par pārkāpumu sekām

Saskaņā ar jaunā likumprojekta 14. nodaļas 46. pantu ar pārkāpumu saprot datu par ĢMO izmantošanu produkta sastāvā trūkumu uz produkta, iesaiņojuma vai pārvadājuma dokumentos, ja produkts ir ražots, izmantojot ĢMO.

Saskaņā ar jauno likumprojektu pārkāpējiem var piemērot dažādus sodus:

  • 20–50 tūkstošus rubļu būs jāmaksā individuāliem uzņēmējiem;
  • 100–150 tūkstošus rubļu maksās juridiskās personas.

Atsevišķos gadījumos jaunais likumprojekts paredz ar konkrēto administratīvo pārkāpumu saistīto priekšmetu konfiskāciju.

Ar prasībām, kādas tiek izvirzītas dažādu preču marķējumam, tostarp to, kas tiek ražotas, izmantojot ĢMO, jūs varat sīkāk iepazīties Muitas savienības Tehniskajā reglamentā 022/2011, kas ir veltīts šim jautājumam.