VNIIS atbrīvojuma vēstule ir oficiāls dokuments, ko izsniedz Viskrievijas sertifikācijas zinātniskās pētniecības institūts (VSZPI). Dokumenta neoficiālais nosaukums ir atbrīvojuma vēstule muitai.

Arī sertifikāti un deklarācijas tiek iesniegtas muitā, izvedot produkciju, bet atbrīvojuma vēstules ir paredzētas, lai oficiāli informētu uzraudzības iestādes, ka atbilstības pārbaude nav vajadzīga. Citiem vārdiem sakot, atbrīvojuma vēstule izskaidro produkcijas atbilstības sertifikāta vai deklarācijas trūkumu. Bieži vien VNIIS atbrīvojuma vēstule tiek pieprasīta strīdīgos gadījumos, kad muitas iestādes nespēj nepārprotami identificēt produkciju un patstāvīgi noteikt, vai tā ir jāsertificē vai ne. Vēstuli var iesniegt arī citos gadījumos, kad nepieciešams piesaistīt kompetentu organizāciju.

VNIIS atbrīvojuma vēstules noformēšanas noteikumi

Muitas iestādēm paredzētā atbrīvojuma vēstule pēc formas ir līdzīga tai, kas tiek izsniegta Krievijas tirgum. To izdod uz zinātniskās pētniecības institūta veidlapas, apstiprina ar institūta vadītāja zīmogu un adresē tieši tās muitas iestādes vadītājam, kura pieņem kontrolei eksporta produkciju.

Eksportētājiem ir svarīgi zināt, ka muitā tiek pieņemtas vienīgi tās vēstules, ko ir izdevis VNIIS.

Sertifikācijas centrs “Rostest Latvija” sniedz sertifikācijas starpniecības pakalpojumus un var būt jūsu pārstāvis Viskrievijas ZPI. Starpnieka izmantošana ietaupīs jūsu laiku un ļaus netraucēti nodarboties ar produkcijas sagatavošanu eksportam.

Lai saņemtu atbrīvojuma vēstuli, eksportētājam sertifikācijas centrā ir jāiesniedz:

  • informatīva vēstule, kurā norādīti uzņēmuma pamata rekvizīti un darbības veids;
  • uzņēmuma dokumenti, kas apliecina tā reģistrāciju par juridisku vai fizisku personu;
  • preču pavaddokumentu kopijas, kas reglamentē eksporta piegādi. Institūtu interesē līgums un rēķins. Ja piegāde netiek veikta saskaņā ar līgumu, ir jāiesniedz pavadzīmes kopija. Ja rēķinā nav sīkākas informācijas par produkciju, ir jāiesniedz iesaiņojuma satura saraksts.

Tie ir galvenie dokumenti, kas ir jāiesniedz pilnīgi visiem eksportētājiem. Papildus tam atsevišķu produkcijas veidu eksportētāji var iesniegt:

  • tehnisko aprakstu, ja tiek piegādātas iekārtas;
  • apliecinājumu tam, ka produkcija ir humānā palīdzība;
  • slēdzienu par to, ka tiek piegādāta nevis jauna, bet lietota produkcija;
  • atļauju veikt klīniskos izmēģinājumus, kas nepieciešama pētniecībai paredzētajai produkcijai;
  • gatavā izstrādājuma sertifikātu, kas ir nepieciešams tad, ja muitas pārbaudei tiek pakļautas rezerves daļas;
  • preces reģistrācijas apliecību valsts veselības aizsardzības iestādē, kas ir vajadzīga imūnbioloģiskajiem preparātiem, testēšanas komplektiem un diagnostikas līdzekļiem.

Visi minētie dokumenti ir jāiesniedz ar eksportētājuzņēmuma vadītāja parakstu un zīmogu apliecinātu kopiju veidā.

Vērsieties pie “Rostest Latvija”, ja saskaraties ar grūtībām eksporta kravas nosūtīšanā. Mēs konsultējam, praktizējam kompleksu pieeju. Pieteikumus pieņemam pa e-pastu, tālruni un mājaslapā.