VNIIS ir Viskrievijas sertifikācijas zinātniskās pētniecības institūts (VSZPI). Krievijas Federācijas lielākā ZPI galvenais uzdevums ir veikt izpētes un metodisko darbību, sniegt konsultāciju pakalpojumus par atbilstības ekspertīzi, nodarboties ar akreditāciju, kvalitātes un standartizācijas uzraudzību.

VNIIS ir dibināts 1965. gadā, kopš tā laika institūta darbinieki nepārtraukti izstrādā zinātniski metodiskos līdzekļus, kas palīdz veikt preču un pakalpojumu atbilstības pārbaudi, veido un sertificē kvalitātes pārvaldības sistēmas.

Tieši sertifikācijas ZPI ir devis nozīmīgu ieguldījumu svarīgu federālo likumu izstrādē: “Par produkcijas un pakalpojumu sertifikāciju”, “Par patērētāju tiesību aizsardzību”, “Par tehnisko regulējumu”. Institūta eksperti ir piedalījušies sertifikācijas sistēmas GOST R izveidē un starptautisko standartu aktualizācijas procesā. Līdztekus tam viņi:

  • iesniedz racionālus priekšlikumus spēkā esošo atbilstības pārbaudes tiesību aktu pilnveidei;
  • izstrādā preču, pakalpojumu un kvalitātes pārvaldības sistēmu sertifikācijas vispārīgos noteikumu Krievijas Federācijā;
  • izstrādā standartus Krievijas Federācijas GOST sistēmā;
  • iesniedz priekšlikumus grozījumiem valsts standartu sistēmas obligāti sertificējamo preču sarakstā;
  • izstrādā sertifikācijas iestāžu darbības noteikumus;
  • izstrādā kontroles pārbaužu izpildes metodikas;
  • sertificē preces un pakalpojumus Krievijas Federācijas GOST un Muitas savienības tehnisko reglamentu sistēmā;
  • izsniedz atbrīvojuma vēstules produkcijai;
  • akreditē sertifikācijas centrus un veic citus darbus, kas saistīti ar dažādu veidu preču un pakalpojumu sertifikāciju.