Ne visu veidu produkcija sagatavošanās procesā eksportam ir jāpakļauj obligātās sertifikācijas procedūrai. Lai uzzinātu, vai jūsu produkcijai ir vajadzīga atbilstības pārbaude, pietiek konsultēties ar “Rostest Latvija” speciālistiem.

Obligātās vietā tiek veikta brīvprātīgā sertifikācija un pēc tam izsniegts dokuments, kas darbojas ar tādiem pašiem nosacījumiem kā obligātais sertifikāts.

Brīvprātīgo sertifikāciju veic pēc patērētāju pieprasījuma vai produkcijas ražotāja vai piegādātāja vēlēšanās.

Kāpēc vajadzīga brīvprātīgā atbilstības pārbaude

Lai gan sertifikācija prasa laiku un noteiktu naudas ieguldījumu, vairums ražotāju tomēr brīvprātīgi uzsāk tās īstenošanu. Pieredze liecina, ka sertifikāta esībai ir pozitīva ietekme uz pārdošanas apjomu, jo patērētājus interesē kvalitatīva produkcija, kam viņi var uzticēties. Ir grūti runāt par uzticēšanos, ja nav dokumenta, kas apliecina produkcijas nekaitīgumu un atbilstību valsts normatīvajām prasībām.

Turklāt esam pilnīgi pārliecināti, ka uzraudzības iestādes lojālāk izturas pret uzņēmumiem, kas savlaicīgi ir iesnieguši akreditētām laboratorijām produkcijas paraugus testēšanai un saņēmuši atbilstības sertifikātus.

Brīvprātīgās sertifikācijas kārtība

Atbilstības pārbaudes kārtību nosaka tās valsts normatīvie dokumenti, uz kuru paredzēts eksports. Krievijā un Muitas savienībā šādi dokumenti ir valsts standarti GOST un tehniskie reglamenti.

Vispārīgā sertifikācijas kārtība ir šāda:

  • pieteikuma un produkcijas atbilstības pierādījumu iesniegšana sertifikācijas centrā;
  • produkcijas paraugu testēšanas organizēšana;
  • iesniegto dokumentu ekspertīze un lēmuma pieņemšana par brīvprātīgā sertifikāta noformēšanu;
  • sertifikāta noformēšana, reģistrācija un izsniegšana.

Sertifikāts, kas tiek izsniegts pēc brīvprātīgās atbilstības pārbaudes, atšķiras no obligātā sertifikāta pēc izskata. To saturs būtiski neatšķiras: dokumentā ir uzskaitīti pārbaudītās produkcijas nosaukumi, norādīts pieteikuma iesniedzēja, ražotāja vai piegādātāja, uzņēmuma nosaukums un pārbaudi veikušā sertifikācijas centra nosaukums. Sertifikātā ir minēts arī valsts standarta GOST vai tehniskā reglamenta nosaukums, uz kuru pamatojoties tika veikta atbilstības pārbaude.

Brīvprātīgā sertifikāta saņemšana ražotājam dod tiesības marķēt produkciju ar atbilstības zīmi, kas informē patērētājus par tās nekaitīgumu.

“Rostest Latvija” speciālisti jums palīdzēs visīsākajā laikā veikt obligāto un brīvprātīgo sertifikāciju. Viņi ir akreditēti noteiktajā kārtībā, un viņiem ir tiesības veikt sertifikācijas darbus, noformēt un reģistrēt atbilstības sertifikātus.

Lai taupītu laiku, jūs varat pieteikties sertifikācijai pa e-pastu vai izmantojot speciālo pasūtījuma formu mājaslapā.

Как отключить подписки МТС? http://mrus.net/ Сделать это можно несколькими способами.