Aivis (Cits reģions, 16 декабря 2016)

Vai iestādē darba aizsardzības dokumentācijā ir nepieciešama "Iekārtu tehniskā dokumentācija" portatīvajiem datoriem un printeriem?

Xenia, +371 67651374, info@rostestlatvia.com

Could you clarify the information about your requst?
Do you need the ecology certificate for laptop and printer?

Do you need CE certificate?

More information was sens to your e-mail addres.

Thank you to contat with our compony.

Назад