Please leave a feedback about Rostest Latvia here. Our opinion matters! Thank you!

Pateicos Jums, Rostest!

The company: “Risters”

A comment: Paldies Rostest Latvia kolektīvam. Projektu vadītajai Valērijai un Krievijas sertifikācijas centram. Viegls bija viss sertifikātu noformēšanas process, galvenais, ātri. Paldies. Rūta L.

Backward