• Сертификация в Риге
  • Slide

Sertifikācijas centrs Rostest Latvija

Sertifikācijas centrs “Rostest Latvija” ir uzticams partneris visiem, kas sāk sadarbību vai jau sekmīgi sadarbojas ar Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu. Šajās Muitas savienības valstīs nedrīkst ievest produkciju, iepriekš nepārbaudot tās atbilstību vietējiem normatīvajiem dokumentiem, kas ir pieņemti valsts līmenī.

Atbilstības pārbaude tiek veikta dažādās standartu sistēmās: valsts standarta GOST, kā arī valsts un Muitas savienības tehnisko reglamentu sistēmā. Atkarībā no tā, kas paredzēts normatīvajos dokumentos, pārbaude var notikt sertificēšanas vai deklarēšanas formā. To drīkst veikt Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas valsts uzraudzības iestādes vai akreditēti sertifikācijas centri.

Tiešsaistes pieteikums