Krievijas Federācijas tehniskais reglaments

Pirmais tehniskais reglaments Krievijas Federācijas vēsturē tika pieņemts 2005. gadā un attiecās uz automobiļu izmešu nekaitīgumu. Otrais tehniskais reglaments tika izstrādāts pēc trim gadiem. Pašlaik ir spēkā aptuveni 20 Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu, kas apstiprina tabakas izstrādājumu, zivju, sadzīves ķīmijas, lopbarības piedevu un citu preču drošas aprites kārtību. Tehniskie reglamenti ir īpašas nozīmes normatīvie dokumenti. To […]

Rostehnadzor

“Rostehnadzor” ir federālais dienests, kas nodarbojas ar Krievijas Federācijā ražotās produkcijas tehnoloģisko, vides un kodoldrošības uzraudzību. “Rostehnadzor” īsteno uzraudzību vairākās jomās. Ražošanas drošība un negatīvās tehnogēnās ietekmes ierobežošana. Kalnrūpniecības darba drošība. Elektroiekārtu ekspluatācijas drošība. Hidrotehnisko un siltuma iekārtu lietošanas drošība. Sprāgstvielu ražošanas un aprites drošība. Vides aizsardzība. Darbības gaitā “Rostehnadzor” mijiedarbojas ar savām teritoriālajām nodaļām. […]

Rospotrebnadzor

“Rospotrebnadzor” ir federālais dienests, kas īsteno sanitāri epidemioloģisko uzraudzību patērētāju tiesību un labklājības aizsardzības jomā. Galvenais “Rospotrebnadzor” darbību regulējošais normatīvais dokuments ir 2004. gada 30. jūnija Krievijas Federācijas valdības lēmums Nr. 322. Šo valsts iestādi uzrauga Krievijas Federācijas Veselības aizsardzības un sociālās attīstības ministrija. Federālā dienesta “Rospotrebnadzor” vispārīgo vadību īsteno Krievijas Federācijas galvenais sanitārais ārsts, ko ieceļ […]

Valsts reģistrācijas apliecība

Valsts reģistrācijas apliecība tiek izsniegta saskaņā ar produkcijas sanitārās drošības pārbaudes rezultātiem un reģistrēta Muitas savienības vienotajā reģistrā. Valsts reģistrācijas apliecība ir obligāti jānoformē tām precēm, kas minētas Muitas savienības komisijas 2010. gada 28. maija lēmumā Nr. 299. Galvenās no tām ir: 1)      ūdens, alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; 2)      uztura bagātinātāji; 3)      uzturs grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā; […]

Tehniskais reglaments

TR ir tehniskais reglaments. Tā sauc standartu, kas nosaka produkcijas izlaides prasības. Ir divu veidu tehniskie reglamenti: valstu un Muitas savienības. Krievijas tehniskie reglamenti tiek pakāpeniski izņemti no apgrozības, to vietā stājas Muitas savienības tehniskie reglamenti, kas atšķiras ar plašāku darbības sfēru. Krievijas un Muitas savienības tehnisko reglamentu prasības saimnieciskās darbības subjektiem ir obligātas. Tos […]

Muitas Savienība

MS ir Muitas savienība. Tā sauc vienošanos starp vairākām valstīm, kas ir nolēmušas izveidot teritoriju, kurā darbojas vienoti preču tirdzniecības un aprites noteikumi un atviegloti muitas režīmi. To izmantošana palīdz nostiprināt savienības dalībvalstu politiskās un ekonomiskās saites. Savienība ir izveidota 2007. gadā. Tajā ietilpst trīs valstis: Krievijas Federācija, Kazahstānas Republika un Baltkrievijas Republika. Turklāt Muitas savienība […]

GOST

GOST ir valsts standarts. Tā sauca pamata standartus PSRS, tagad tā sauc starpvalstu standartus, kas ir spēkā NVS. Tos pieņem starpvalstu padomes, kas nodarbojas ar standartizāciju, metroloģiju un sertifikāciju. Līdz 1996. gadam izstrādātie un pieņemtie GOST bija tiesiski normatīvie dokumenti, kuru prasības bija obligātas uzņēmējdarbības subjektiem. Standarti, kas ir stājušies spēkā pēc 1996. gada, vairs nav obligāti. […]

GOST R

GOST R ir Krievijas valsts standarts. Tā sauc valsts nozīmes normatīvos dokumentus, kas ir pieņemti Krievijas Federācijā pēc neatkarības pasludināšanas. Šie standarti attiecas tikai uz Krievijas teritoriju. Standartu GOST R struktūra ir līdzīga starpvalstu GOST struktūrai. Tajos tāpat ir aprakstītas prasības attiecībā uz dažādu veidu produkcijas, iekārtu un pakalpojumu sastāvu, uzdevumu un drošību. Līdztekus šiem […]

VNIIS

VNIIS ir Viskrievijas sertifikācijas zinātniskās pētniecības institūts (VSZPI). Krievijas Federācijas lielākā ZPI galvenais uzdevums ir veikt izpētes un metodisko darbību, sniegt konsultāciju pakalpojumus par atbilstības ekspertīzi, nodarboties ar akreditāciju, kvalitātes un standartizācijas uzraudzību. VNIIS ir dibināts 1965. gadā, kopš tā laika institūta darbinieki nepārtraukti izstrādā zinātniski metodiskos līdzekļus, kas palīdz veikt preču un pakalpojumu atbilstības pārbaudi, […]