“Rostehnadzor” ir federālais dienests, kas nodarbojas ar Krievijas Federācijā ražotās produkcijas tehnoloģisko, vides un kodoldrošības uzraudzību.

“Rostehnadzor” īsteno uzraudzību vairākās jomās.

 1. Ražošanas drošība un negatīvās tehnogēnās ietekmes ierobežošana.
 2. Kalnrūpniecības darba drošība.
 3. Elektroiekārtu ekspluatācijas drošība.
 4. Hidrotehnisko un siltuma iekārtu lietošanas drošība.
 5. Sprāgstvielu ražošanas un aprites drošība.
 6. Vides aizsardzība.

Darbības gaitā “Rostehnadzor” mijiedarbojas ar savām teritoriālajām nodaļām. Dienests ir pilnvarots īstenot vides uzraudzību valsts līmenī.

 1. Uzraudzības pasākumu izpilde kodolenerģijas izmantošanas jomā.
 2. Ugunsdrošības pasākumus izpilde objektos, kur tiek izmantota kodolenerģija.
 3. Energoresursu uzraudzība.
 4. Ugunsdrošības pasākumu izpilde bīstamos darbos.
 5. Valsts reģistrācijas apliecību un atbilstības sertifikātu esības uzņēmumos uzraudzība.
 6. Elektroenerģētikas nozarē strādājošo darbinieku atestācijas un operatīvās dispečervadības uzraudzība.
 7. Teroraktu novēršana, bioloģiskās un ķīmiskās drošības uzraudzība Krievijas Federācijā.
 8. Licencēšana.

“Rostehnadzor”  var izdot atļaujas šādu veidu darbībai:

 • darbu izpilde kodolenerģijas rūpnieciskās izmantošanas jomā;
 • speciālo tehnisko objektu izmantošana bīstamā ražošanā;
 • hidrotehnisko objektu izmantošana;
 • indīgu vielu imports un eksports;
 • sprādzienbīstamu objektu izmantošana ražošanā u. c.