Elektroierīču sertifikācija

Elektroierīču sertifikācija ir kontrolei pakļauto izstrādājumu kvalitātes un drošuma apliecināšanas process, kas tiek veikts, pamatojoties uz valsts līmeņa normatīvās un tehniskās dokumentācijas — tehnisko reglamentu, valsts standartu un citu — prasībām. Tikai tad, ja tiek apstiprināta minētās produkcijas atbilstība paredzētajām normām, ražotājam vai izplatītājam ir tiesības realizēt, transportēt, uzglabāt, ražot un veikt citas darbības, kas ir saistītas […]

Apģērbu sertifikācija

Apģērba sertifikāts ir dokuments, kas paredzēts, lai ar savu esību apliecinātu apģērba kvalitāti un tā atbilstību noteiktiem drošības standartiem, kuri ir likumiski izklāstīti dažādos normatīvajos dokumentos. Apģērbu sertifikācija ir uzskatāma par obligātu, un bez atbilstošu procedūru izpildes kontrolei pakļauto preču ražotājs vai importētājs nav tiesīgs: veikt vieglās rūpniecības izstrādājumu ražošanu, kas nav pretrunā ar likumu; […]

Sertifikāts dekoratīvajai kosmētikai

Dekoratīvā kosmētika ir parfimērijas un kosmētikas līdzekļi ķermenim, sejas grimam, matu un nagu krāsošanai. Saskaņā ar Muitas savienības tehnisko reglamentu «Par parfimērijas un kosmētikas līdzekļu drošību» (ТР ТС 009/2011, pieņemts 2012. gada 1. jūlijā) parfimērijas un kosmētikas līdzekļu atbilstības novērtēšana galvenokārt tiek veikta deklarācijas formā. Izņēmums ir parfimērijas un kosmētikas līdzekļi, kas iekļauti reglamenta ТР […]

Sertifikāts kokskaidu plātnēm

Lai uz Krieviju eksportētu kokskaidu plātnes, uzņēmējam ir jāiegūst sertifikāts par atbilstību ugunsdrošības tehniskajam reglamentam. Šis dokuments apliecina, ka materiāls ir ugunsdrošs un to var izmantot paredzētajiem mērķiem. Ugunsdrošības sistēmā saņemts sertifikāts kokskaidu plātnēm parasti ir obligāts, lai varētu transportēt šo produkciju Krievijas Federācijas teritorijā. Ugunsdrošības sertifikāts ir jānoformē arī visiem Krievijas kokskaidu plātņu ražotājiem. […]

Atbilstības sertifikāts cementam

Cements un lielākā daļa citu būvmateriālu Krievijā nav pakļauti obligātai atbilstības novērtēšanai. Tas nozīmē, ka uzņēmējam parasti nav jānoformē nekādi obligātie sertifikāti vai deklarācijas, lai eksportētu šo produkciju uz Krievijas Federāciju, jo kods, kas attiecas uz cementu, nav iekļauts nevienā obligātai valsts atbilstības novērtēšanai pakļautās produkcijas sarakstā. Tomēr daudzi cementa eksportētāji un ražotāji noformē kādus […]

Sertifikāts portlandcementam

Pašlaik Krievijā portlandcements nav pakļauts obligātai atbilstības novērtēšanai, jo šī būvmateriāla kods nav iekļauts GOST R obligātās sertifikācijas un deklarācijas sarakstā, kā arī to materiālu sarakstā, kuru kvalitātes kontrole tiek īstenota saskaņā ar tehniskajiem reglamentiem, tomēr vairums eksportētāju un ražotāju, lai apliecinātu sava cementa kvalitāti, saņem brīvprātīgo sertifikātu portlandcementam. Sertifikācijas dokuments portlandcementam apliecinās patērētājiem, ka pieteiktais […]

Sertifikāts kuģim

Lai eksportētu kuģus uz Muitas savienības valstīm (Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu), ir jāsaņem noteikti sertifikācijas dokumenti, no kuriem galvenais ir Muitas savienības tehnisko reglamentu sistēmā reģistrēts kuģa sertifikāts. Sertifikātu kuģim var saņemt tikai tad, ja pieteiktais ūdens transportlīdzeklis pilnīgi atbilst MS TR 026/2012 prasībām. Tehniskajā reglamentā par kuģu drošumu ir noteiktas prasības attiecībā uz mazmēra […]

Sertifikāts zivīm

Lai veiktu zivsaimniecības produkcijas piegādes uz Muitas savienību (tostarp uz Krieviju), uzņēmumiem ir jāiegūst speciāla atļauja, kas apliecinās importējamo zivju atbilstību Muitas savienībā noteiktajām prasībām. Šādas produkcijas kvalitātes standarti ir izklāstīti tehniskajā reglamentā TC021/2011 pārtikas precēm. Atgādinām, ka Muitas savienības komisijas pieņemtajos tehniskajos reglamentos ir noteiktas prasības gan attiecībā uz produkcijas atbilstības novērtēšanu, gan attiecībā […]

Atbilstības sertifikāts mēbelēm

Mēbeles tāpat kā lielākā daļa preču, kas tiek laista apritē Muitas savienības valstīs, ir produkcija, kuras atbilstības pārbaude ir obligāta. Šāds pasākums ir paredzēts, lai garantētu Muitas savienības valstu patērētāju drošību, lietojot dažādus mēbeļu izstrādājumus. Mēbeļu kvalitātes standartus regulē 2012. gada 15. jūnijā pieņemtais MS TR (ТР ТС) Nr. 025/2012, kurā ir noteiktas prasības vairumam mēbeļu kategoriju. Tādējādi, […]

Sertifikāts zālēm

Lai piegādātu zāles uz Krieviju, ir jānovērtē pieteiktā līdzekļa atbilstība GOST R sistēmā izvirzītajām prasībām. Sertifikāts zālēm ir dokuments, kas nepieciešams produkcijas importēšanai un ražošanai un kas apliecina uzņēmēja pieteikto zāļu atbilstību Krievijas Federācijas tiesību aktu noteikumiem. Ir jāņem vērā, ka Krievijā apritē izlaižamo zāļu kvalitātes novērtēšana tiek veikta saskaņā ar deklarēšanas shēmām. Tas nozīmē, ka […]