Mēbeles tāpat kā lielākā daļa preču, kas tiek laista apritē Muitas savienības valstīs, ir produkcija, kuras atbilstības pārbaude ir obligāta. Šāds pasākums ir paredzēts, lai garantētu Muitas savienības valstu patērētāju drošību, lietojot dažādus mēbeļu izstrādājumus. Mēbeļu kvalitātes standartus regulē 2012. gada 15. jūnijā pieņemtais MS TR (ТР ТС) Nr. 025/2012, kurā ir noteiktas prasības vairumam mēbeļu kategoriju. Tādējādi, lai iegūtu atļauju piegādāt mēbeļu izstrādājumus, uzņēmējam ir jāveic sertifikācijas procedūra un jāapliecina izstrādājumu atbilstība TPTCNr. 025/2012 prasībām.

Atbilstības sertifikāts mēbelēm ir dokuments, kas dod tiesības ievest mēbeles Muitas savienības valstu teritorijā un apliecina mēbeļu izstrādājumu atbilstību tehniskajā reglamentā izklāstītajiem standartiem. Atbilstības sertifikātu mēbelēm var noformēt ikviens uzņēmējs, šis dokuments ir spēkā visās Muitas savienībā iekļautajās valstīs.

Tehniskajā reglamentā Nr. 025/2012 ir paredzētas arī mēbeļu izstrādājumu deklarēšanas shēmas. Tādējādi atkarībā no pieteikto mēbeļu veida (kategorijas) uzņēmējam ir jānoformē mēbeļu atbilstības sertifikāts vai deklarācija. Ir jāņem vērā, ka deklarēšanu saskaņā ar Muitas savienības tehnisko reglamentu var veikt tikai attiecībā uz Muitas savienības dalībvalstī reģistrētu uzņēmumu.

Kā iegūt atbilstības sertifikātu mēbelēm

Oficiālo mēbeļu sertifikātu un citus dokumentus visvienkāršāk var noformēt specializētos centros, kas sadarbojas ar akreditētām sertifikācijas iestādēm. Sertifikācijas pakalpojumu centru darbinieki norādīs, kura mēbeļu sertifikācijas shēma jums ir vispiemērotākā, palīdzēs iepazīties ar tiesību aktu prasībām, kā arī piedāvās vispusīgu palīdzību atbilstības novērtēšanas posmu izpildē. Atgādinām, ka sertifikācijas procedūra sastāv no vairākiem posmiem, tostarp uzņēmuma dokumentācijas pārbaudes, mēbeļu paraugu testēšanas un citiem.

Dažkārt šādas produkcijas importētājam var būt nepieciešams veikt sanitāro un ugunsdrošības sertifikāciju.

Jebkura veida mēbeļu izstrādājumam var saņemt brīvprātīgu kvalitātes apliecinājuma dokumentu. Krievijas Federācijā vispopulārākais brīvprātīgais sertifikācijas dokuments mēbelēm ir GOST R reģistrēts sertifikāts.

Jebkādu papildu informāciju un profesionāļu palīdzību var saņemt centrā «Rostest Latvija».