Lai piegādātu zāles uz Krieviju, ir jānovērtē pieteiktā līdzekļa atbilstība GOST R sistēmā izvirzītajām prasībām. Sertifikāts zālēm ir dokuments, kas nepieciešams produkcijas importēšanai un ražošanai un kas apliecina uzņēmēja pieteikto zāļu atbilstību Krievijas Federācijas tiesību aktu noteikumiem.

Ir jāņem vērā, ka Krievijā apritē izlaižamo zāļu kvalitātes novērtēšana tiek veikta saskaņā ar deklarēšanas shēmām. Tas nozīmē, ka zāļu piegādātājiem vai ražotājiem ir jānoformē obligātā kvalitātes deklarācija, nevis sertifikāts. Deklarēšanu GOST R sistēmā var veikt tikai tie uzņēmumi, kas ir reģistrēti Krievijas teritorijā, jo tieši uzņēmējs ir atbildīgs par deklarācijā un testēšanas protokolos minēto datu pareizību.

Zāles ir jādeklarē tāpēc, ka šai produkcijai atbilstošais Viskrievijas produkcijas klasifikatora kods ir iekļauts GOST R obligātās deklarēšanas vienotajā sarakstā. Šo sarakstu regulē Krievijas Federācijas valdības lēmums Nr. 982.

Lai saņemtu deklarāciju, dažos gadījumos piegādātājam būs jāveic visi sanitārās sertifikācijas posmi. Sanitārais sertifikāts zālēm (Muitas savienības valsts reģistrācijas apliecība) ir jāsaņem tikai produkcijai, kas minēta Muitas savienības komisijas lēmuma Nr. 299 attiecīgajā sadaļā.

Brīvprātīgais zāļu sertifikāts

Pēc uzņēmēja vēlēšanās reģistrēts sertifikāts ir jāiegūst, lai paaugstinātu līdzekļa konkurētspēju tirgū. Parasti šāds dokuments arī tiek izsniegts GOST R sistēmā, taču prasības produkcijai nosaka pats pieteicējs. Tādējādi produkcijas piegādātāji var papildus apliecināt importējamās preces augsto drošuma līmeni.

Zāļu deklarāciju ieteicams aizpildīt sertifikācijas centros. Šo uzņēmumu darbinieki veic arī visas paredzētās pārbaudes, sagatavo testēšanas protokolus, reģistrē deklarāciju attiecīgajās iestādēs un sniedz uzņēmējiem citu nepieciešamo palīdzību. Konsultācijas sertifikācijas centros var saņemt bez maksas.

Deklarāciju un sertifikātu zālēm var iegūt centrā «Rostest Latvija». Saņēmis šādus dokumentus, jūs varēsit brīvi ievest zāles Krievijas Federācijā.