Ir obligāti jādeklarē visi alkoholiskie dzērieni, kas tiek importēti uz Muitas savienībā uzņemtajām valstīm. Šīs produkcijas ražošanas veidi, kā arī drošuma prasības, atbilstības novērtēšanas metodes un uzglabāšanas noteikumi ir sniegti tehniskajā reglamentā 021/2011. Šis normatīvais akts attiecas uz lielāko daļu apritē izlaižamo pārtikas produktu, tāpēc sertifikātu alkoholam, kas apliecinās pieteiktā dzēriena pienācīgu kvalitāti, var saņemt tikai tad, ja šis alkoholiskais dzēriens pilnīgi atbilst pieņemtā tehniskā reglamenta standartiem.

Sertifikāts alkoholiskajiem dzērieniem ir dokuments, kas ir spēkā Muitas savienības valstīs un apliecina dzēriena atbilstību Muitas savienībā pieņemtajām prasībām. Sertifikātu alkoholiskajiem dzērieniem izsniedz tikai pēc īpaši paredzētas testēšanas laboratorijā.

Jau iepriekš ir minēts, ka alkoholisko dzērienu atbilstības novērtēšana tiek veikta saskaņā ar deklarēšanas shēmām. Tas nozīmē, ka ir jānoformē nevis alkoholiskā dzēriena sertifikāts, bet deklarācija. Turklāt par testēšanas protokolos un pašā deklarācijā sniegtajām ziņām ir atbildīgs uzņēmējs. Alkoholisko dzērienu deklarācija tiek izdota tikai Muitas savienības valstīs reģistrētiem uzņēmējiem.

Kā iegūt sertifikātu alkoholiskajiem dzērieniem

Vispirms uzņēmējam ir jāsaņem valsts reģistrācijas apliecība, kas garantē dzēriena atbilstību Muitas savienības sanitārajām normām. Ikvienā specializētā sertifikācijas centrā var saņemt šo sanitāro sertifikātu, kā arī veikt visus alkoholisko dzērienu deklarēšanas posmus.

Alkoholisko dzērienu deklarācijas noformēšanas posmi:

  • importētājs vēršas sertifikācijas centrā;
  • tiek izvēlēta deklarēšanas shēma;
  • tiek aizpildīts pieteikums;
  • informācijas un dokumentācijas, tostarp valsts reģistrācijas apliecības, apkopošana un nodošana sertifikācijas centrā;
  • alkoholisko dzērienu kvalitātes testēšana;
  • testēšanas protokolu sastādīšana;
  • deklarācijas sagatavošana un tās oficiālā reģistrēšana akreditētā iestādē.

Papildus deklarācijai uzņēmēji bieži iegūst brīvprātīgo alkoholisko dzērienu sertifikātu. Šis dokuments tiek izdots pēc uzņēmēja vēlēšanās un apliecina preces atbilstību atsevišķiem kvalitātes rādītājiem.

Obligāto deklarāciju, valsts reģistrācijas apliecību un brīvprātīgo sertifikātu var saņemt sertifikācijas pakalpojumu centrā «Rostest Latvija».