Pirms produkcijas eksportēšanas uz Muitas savienības valstīm uzņēmējam ir jāiegūst (jāsagatavo) noteikti dokumenti, kas apliecina preces īpašību atbilstību Muitas savienībā izvirzītajām prasībām. Muitas savienības valstīs ir spēkā tehnisko reglamentu sistēma, kas paredz Muitas savienības sertifikātu un deklarāciju noformēšanu.

Muitas savienības atbilstības deklarācija ir svarīgs dokuments, kas obligāti jāsaņem, lai Muitas savienībā laistu apritē noteiktu grupu preces. Muitas savienības deklarācija apstiprina, ka importētā vai saražotā produkcija atbilst tehnisko reglamentu prasībām. Pašlaik šāda deklarācija ir jāiegūst, lai importētu pārtikas produktus, iesaiņojuma materiālus, atsevišķu kategoriju apģērbus, mēbeles utt.

Muitas savienības deklarācija atšķiras no sertifikāta ar to, ka, noformējot deklarāciju, uzņēmējs ir atbildīgs par deklarācijā un testēšanas protokolos iekļauto datu pareizību, bet sertifikācijas procesā par datu pareizību ir atbildīga akreditētā iestāde.

Pieņemtie tehniskie reglamenti regulē visus noteiktu grupu preču drošuma aspektus, kā arī produkcijas atbilstības novērtēšanas noteikumus, iesaiņošanas un uzglabāšanas veidus. Muitas savienības deklarāciju var saņemt tikai tad, ja ir apliecināta izstrādājuma atbilstība visiem Muitas savienības tehnisko reglamentu standartiem.

Deklarāciju reģistrēšanas kārtība

Attiecīgajā tehniskajā reglamentā paredzētās pārbaudes, kā arī deklarācijas aizpildīšanu veic sertifikācijas centri. Vēršoties jebkurā sertifikācijas centrā, uzņēmējam vajadzēs tikai pareizi aizpildīt deklarācijas pieteikumu, kā arī sniegt noteiktu informāciju par produkciju un iesniegt tās paraugus. Ņemiet vērā, ka visu testēšanu laboratorijās, protokolu sagatavošanu un deklarācijas reģistrēšanu izpilda sertifikācijas centra pilnvarotie darbinieki. Tādējādi uzņēmējs, patērējot iespējami maz laika, iegūst jau izmantošanai gatavu dokumentu.

Muitas savienības deklarācijas derīguma termiņš ir atkarīgs no deklarējamā objekta (ražošana, partija vai piegādes līgums).

Jūs varat iepazīties ar tehnisko reglamentu prasībām, sazinoties ar «Rostest Latvija» darbiniekiem. Turklāt pie mums jūs varat iegūt Muitas savienības deklarāciju un jebkādus dokumentus, kas apliecina importētās vai izgatavotās produkcijas kvalitāti.