Muitas savienības deklarācija

Pirms produkcijas eksportēšanas uz Muitas savienības valstīm uzņēmējam ir jāiegūst (jāsagatavo) noteikti dokumenti, kas apliecina preces īpašību atbilstību Muitas savienībā izvirzītajām prasībām. Muitas savienības valstīs ir spēkā tehnisko reglamentu sistēma, kas paredz Muitas savienības sertifikātu un deklarāciju noformēšanu. Muitas savienības atbilstības deklarācija ir svarīgs dokuments, kas obligāti jāsaņem, lai Muitas savienībā laistu apritē noteiktu grupu […]

Izcelsmes sertifikāts

Krievijas uzņēmumiem, kas plāno eksportēt uz Eiropas Savienības valstīm, ir pienākums sagatavot vairākus preču pārdošanas darījuma pavaddokumentus. To vidū ir dokumenti, kas jāuzrāda muitai. Viens no tiem ir izcelsmes sertifikāts. KF ir izstrādātas vairākas sertifikāta formas: СТ-1 un vispārējā forma. Visām šīm formām ir viens uzdevums — apliecināt, ka produkcija ir ražota Krievijā no Krievijas vai […]

Brīvprātīgā sertifikācija

Ne visu veidu produkcija sagatavošanās procesā eksportam ir jāpakļauj obligātās sertifikācijas procedūrai. Lai uzzinātu, vai jūsu produkcijai ir vajadzīga atbilstības pārbaude, pietiek konsultēties ar “Rostest Latvija” speciālistiem. Obligātās vietā tiek veikta brīvprātīgā sertifikācija un pēc tam izsniegts dokuments, kas darbojas ar tādiem pašiem nosacījumiem kā obligātais sertifikāts. Brīvprātīgo sertifikāciju veic pēc patērētāju pieprasījuma vai produkcijas […]

MS TR atbilstības sertifikāts

Sagatavojot produkciju eksportam uz Muitas savienības valstīm, ir jāpārbauda tās atbilstība savienības normatīvo dokumentu prasībām. Šajā gadījumā runa ir par Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem. Šajos dokumentos izvirzītas prasības ražošanas un citiem procesiem pirms produkcijas laišanas apgrozībā. Produkcijas atbilstības reglamentu prasībām pārbaudi sauc par sertifikāciju vai deklarāciju. Šo procedūru obligātums un kārtība ir noteikta katrā tehniskajā […]

Ugunsdrošības sertifikāts

Eksporta produkcijas ugunsdrošības sertifikācija tiek veikta, lai apstiprinātu, ka tā ir tādā stāvoklī, ka spēj novērst ugunsgrēka rašanos un ietekmi uz cilvēkiem un viņu īpašumu. Ugunsdrošības sertifikātu izsniedz pēc sertifikācijas. Saskaņā ar Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu “Par ugunsdrošības prasībām” sertifikācijai ir pakļauta šādu veidu produkcija: mobilie ugunsdzēšamie aparāti; ugunsdzēsības šļūtenes un sprauslas, putu maisītāji un […]

MS TR atbilstbas deklarācija

MS TR deklarācija ir dokuments, kas apliecina preces atbilstību Muitas savienības tehniskā reglamenta prasībām. Reglamenti ir standarti, kas nosaka produkcijas ražošanas un aprites kārtību Krievijā, Baltkrievijā un Kazahstānā. Muitas savienības valstu rezidentiem un produkcijas importētājiem ir obligāti jāizpilda reglamentu prasības. Tehniskajam regulējumam pakļauto preču, iekārtu un citu objektu saraksts ir ietverts 2009. gada 1. decembrī pieņemtajā valdības […]

Ugunsdrošības atbilstības deklarācija

Ugunsdrošības deklarācija ir dokuments, kas apliecina produkcijas atbilstību Krievijas Federācijas tehniskajam reglamentam “Par ugunsdrošības prasībām”. Deklarācija tiek izsniegta pēc tam, kad ir veikta atbilstības pārbaude deklarēšanas veidā. Latvijas eksportētāji ir pakļauti ugunsdrošības pārbaudes procedūrai, ja tie plāno izlaist šādu produkciju: dažādas vielas un materiālus, izņemot būvmateriālus, dzelzceļa un metropolitēna ritošā sastāva apdares materiālus un ugunsdzēsības […]

GOST R sertifikācija

GOST R ir Krievijas Federācijas valsts standartu kopums. GOST R sertifikācija ir procedūra, kas vērsta uz to, lai pārbaudītu, vai produkcija, iekārtas un nekustamā īpašuma objekti atbilst GOST prasībām. Sertifikācija tiek veikta, lai produkcija, kas tiek pārdota Krievijas tirgū, būtu droša patērētājiem, videi, privātajam un federālajam īpašumam. Valsts standarti GOST tiek izstrādāti atsevišķi katram produkcijas […]