Ugunsdrošības deklarācija ir dokuments, kas apliecina produkcijas atbilstību Krievijas Federācijas tehniskajam reglamentam “Par ugunsdrošības prasībām”.

Deklarācija tiek izsniegta pēc tam, kad ir veikta atbilstības pārbaude deklarēšanas veidā. Latvijas eksportētāji ir pakļauti ugunsdrošības pārbaudes procedūrai, ja tie plāno izlaist šādu produkciju:

 • dažādas vielas un materiālus, izņemot būvmateriālus, dzelzceļa un metropolitēna ritošā sastāva apdares materiālus un ugunsdzēsības un uguns aizsarglīdzekļus;
 • ugunsdzēsības gāzes, izņemot argonu, slāpekli un oglekļa dioksīdu (ja pamatvielas īpatsvars gāzu sastāvā pārsniedz 95%);
 • primāros ugunsdzēsības līdzekļus, izņemot ugunsdzēsības aparātus;
 • ugunsdzēsības rīkus;
 • ugunsdzēsības iekārtas, izņemot putu ģeneratorus, ugunsdzēsības šļūtenes un sprauslas, putu maisītājus;
 • būvmateriālus, izņemot tos, kas paredzēti evakuācijas ceļu apdarei;
 • inženiersistēmu kanālus, ko izmanto pretdūmu aizsardzībai;
 • mobilos ugunsdzēsības līdzekļus;
 • materiālus aizsargtērpu šūšanai;
 • mīkstos grīdas segumus.

Latvijas eksportētāji veic deklarēšanu, izmantojot savus oficiālos pārstāvjus, kas reģistrēti Krievijas Federācijā. Tikai tiem ir tiesības iesniegt deklarācijas pieteikumu.

Deklarēšanas shēmas

Ugunsdrošības deklarāciju var noformēt iepriekš minētajai produkcijai, kas tiek ražota sērijveidā, vai atsevišķām tās partijām.

Lai pārbaudītu produkciju, ko ražotājs plāno izlaist pastāvīgi, tiek izmantotas šādas shēmas:

 • 1д – lai apliecinātu atbilstību, pietiek iesniegt savus pierādījumus;
 • 2д – deklarācija tiek izsniegta pēc tam, kad veikta preces paraugu testēšana un sertifikācijas centra speciālisti ir izpētījuši iesniegtos atbilstības pierādījuma dokumentus;
 • 3д – deklarāciju var izsniegt tikai pēc produkcijas testēšanas organizēšanas, kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācijas un iesniegto atbilstības pierādījumu ekspertīzes.

Atsevišķas partijas tiek pārbaudītas pēc shēmas 5д pēc testēšanas un pieteikuma iesniedzēja paša sagatavoto un uzrādīto atbilstības pierādījumu izpētes.

Deklarēšanas procedūra paredz, ka to veic pats produkcijas ražotājs. Sertifikācijas centru akreditētajiem darbiniekiem ir pienākums tikai pārbaudīt iesniegtos dokumentus, tai skaitā testēšanas protokolus, un izdot atļauju (vai atteikumu) drošības deklarācijas izsniegšanai.

Lai pierādītu atbilstību, tiek iesniegti izejvielu un materiālu, ražošanā izmantoto iekārtu, uzņēmumā ieviestās kvalitātes pārvaldības sistēmas kvalitātes sertifikāti, kā arī normatīvie dokumenti, metodiskās izstrādes, produkcijas lietošanas pamācības, preču pavaddokumenti (līgums, rēķins, pavadzīme, iesaiņojuma saraksti).

Ugunsdrošības deklarācijas derīguma termiņš ir pieci gadi.

Ar produkcijas deklarēšanu drīkst nodarboties tikai akreditēti sertifikācijas centri un laboratorijas. «Rostest Latvija» ir jūsu uzticamais partneris, kam ir visas vajadzīgās atļaujas, lai veiktu sertifikācijas darbus Latvijā un Krievijā. Sazinieties ar mums, ja jums nepieciešami paskaidrojumi saistībā ar eksportu uz KF un Muitas savienību vai palīdzība pierādījumu bāzes vākšanā un produkcijas testēšanas organizēšanā.

Lai sāktu deklarēšanas procedūru, jums ir jāiesniedz pieteikums «Rostest Latvija» birojā Rīgā. Mēs pieņemam pieteikumus arī pa e-pastu un mājaslapā.