EAC marķējums ir aprites zīme, kas tiek izvietota uz preces (vai arī tās iesaiņojuma, etiķetes, normatīvajiem un atļaujas dokumentiem), lai apliecinātu šīs produkcijas atbilstību likumā noteiktajiem standartiem. Līdztekus drošības un kvalitātes atbilstības apliecinājumam EAC zīmes esība dod tiesības saņemt iekārtu/ierīču garantijas pakalpojumus Muitas savienības dalībvalstu teritorijā esošajos apkalpošanas centros.

Šī zīme ir pieņemta 2013. gada augustā. Tiek plānots, ka laika gaitā tās nozīme būs līdzvērtīga Eiropā pieņemtajai atbilstības zīmei CE. Tomēr Muitas savienības pilnvarotās personas norāda, ka, lai gan Muitas savienības normatīvi ir izstrādāti, ņemot vērā Eiropas standartus, precēm izvirzītās prasības Muitas savienības tehnisko reglamentu un Eiropas Savienības sertifikācijas sistēmā atšķiras — tas ir saistīts ar klimatisko joslu atšķirībām.

EAC zīme sastāv no trim burtiem E, A un C, kas grafiski ir atveidoti ar taisniem leņķiem, tiem ir vienāds platums/augstums un tie kopā veido kvadrāta proporcijas uz gaiša vai kontrastējoša fona.

EAC zīmei izvirzītās prasības

Eirāzijas atbilstības zīmei ir noteikti šādi standarti:

 • viegli identificējama;
 • ar preces iesaiņojumu kontrastējošs attēlojums;
 • attēla izmērs nav mazāks par 0,5 cm;
 • nav izkropļojumu un nav pievienotas citas krāsas, kas nav norādītas likumā;
 • izvietojums uz etiķetes/produkta tehniskajā reglamentā stingri noteiktā vietā;
 • skaidra redzamība visā kontrolei pakļautās preces ekspluatācijas laikā;
 • izvietota uz pavaddokumentiem.

Uz izstrādājuma vienlaikus var atrasties vairākas atbilstības zīmes, piemēram, attēli, kas apliecina preces kvalitāti ugunsdrošības jomā vai veikto brīvprātīgo kvalitātes novērtēšanu, taču šīs zīmes nedrīkst traucēt viegli identificēt EAC zīmi.

Ir aizliegts uz izstrādājumiem izvietot attēlus, kas ir līdzīgi EAC, jo tādējādi ir iespējams maldināt patērētājus.

Kādi ir marķējuma nodrošinātie ieguvumi

EAC marķējums ne vien apstiprina, ka ir veikta obligātā sertifikācija saskaņā ar Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem, bet arī dod tiesības publicēt šo uzrakstu:

 • uz pārdošanas veicināšanas materiāliem;
 • uz vizītkartēm;
 • uzņēmuma mājaslapā;
 • reklāmās;
 • uz veidlapām un citiem dokumentiem;
 • uz pašas preces.

Kad patērētāji redz šo marķējumu, viņi neapzināti izjūt lielāku uzticēšanos iegādājamā izstrādājuma veidam. Tādējādi marķējuma izmantošana daudzējādā ziņā ievērojami stimulē uzņēmējdarbību, palīdz paplašināt patērētāju grupu un palielināt pārdošanas apjomu.

Kā var saņemt EAC zīmi

Lai varētu marķēt preces ar EAC zīmi, vispirms ir jāizpilda kvalitātes novērtēšanas procedūra, kas sastāv no vairākiem pamatposmiem:

 • vēršanās sertifikācijas centrā;
 • atbilstoša pieteikuma sagatavošana;
 • dokumentu paketes iesniegšana;
 • kontrolei pakļautās preces paraugu iesniegšana;
 • testēšana laboratorijā;
 • ražošanas jaudu analīze (ja tas ir paredzēts sertifikācijas shēmā);
 • deklarācijas/sertifikāta sagatavošana;
 • dokumenta izsniegšana;
 • produkta marķēšana.

Kur var saņemt EAC zīmi

Gan sertifikātus, gan deklarācijas var saņemt centrā «Rostest Latvija», kur jums tiks sniegtas arī bezmaksas konsultācijas. Mūsu speciālisti izstrādāts jums tādu EAC zīmi, kāda ir nepieciešama konkrētajam iesaiņojuma/etiķetes veidam, un jūs varēsit marķēt savu produkciju atbilstoši likuma prasībām.