Veselības aizsardzības ministrijas reģistrācijas apliecība

Pēc medicīnisko izstrādājumu un medicīnas iekārtu sekmīgas reģistrācijas tiek izdots dokuments, kas apliecina to kvalitāti un lietošanas drošumu, — Veselības aizsardzības ministrijas reģistrācijas apliecība. Šī procedūra tiek veikta saskaņā ar Veselības aizsardzības ministrijas pavēles prasībām, lai īstenotu kontroli sociālās attīstības un medicīniskas nozīmes izstrādājumu reģistrācijas uzraudzības jomā (Nr. 735, datēta ar 2006. gada 30. oktobri). Ja precei nav Veselības […]

CE sertifikāts

CE sertifikācija tiek veikta tāpēc, lai kontroles iestādes varētu pārliecināties, ka produkcija atbilst Eiropas direktīvu un standartu prasībām. Vairāk nekā 20 veidu preces ir pakļautas obligātai CE sertifikācijai. Tās ir sprādziendrošas iekārtas, individuālie aizsardzības līdzekļi, lifti, būvmateriāli, medicīniskās palīgierīces, bērnu un citas preces, kas var kaitēt cilvēka veselībai, videi vai īpašumam, ja tās ir sliktas kvalitātes. […]

Valsts reģistrācijas apliecība

Par valsts reģistrāciju sauc vienu no Krievijas Federācijas un Muitas savienības tirgū izlaižamās produkcijas kvalitātes un drošības uzraudzības metodēm. Valsts reģistrācijas apliecību izsniedz produkcijai, kas tiek uzskatīta par potenciāli bīstamu patērētājiem vai videi. Šis dokuments ir obligāti vajadzīgs arī produkcijai, kas tiek bieži izmantota un tāpēc var kaitēt patērētājiem. Vairāk informācijas par valsts reģistrācijai pakļautajiem […]

Rostehnadzor atļauja

No 2014. gada 1. janvāra ar Rostehnadzor atļauju saprot rūpnieciskās drošības ekspertīzes atzinumu. Tas ietver ekspertu secinājumus pēc bīstama ražošanas objekta atbilstības rūpnieciskās drošības prasībām pārbaudes. Līdz 2014. gada 1. janvārim ieinteresētie saimnieciskās darbības subjekti noformēja izmantošanas atļaujas. Likuma Nr. 116 “Par bīstamu ražošanas objektu rūpniecisko drošību” jaunajā redakcijā ir atcelta prasība saņemt šos dokumentus. Rūpnieciskās drošības ekspertīzes objekti un […]

Ekspertu atzinums

Ekspertu atzinums ir dokuments, kas apliecina preču sanitāro drošību. To izdot kopš 2010. gada tā dēvēto higiēnas sertifikātu — sanitāri epidemioloģisko atzinumu — vietā. Produkcija, kam nepieciešams atzinums, ir minēta Muitas savienības Komisijas 2010. gada 28. maija lēmumā Nr. 299. Lēmumam ir pievienoti divi saraksti: vienā ir uzskaitīti tehniskā regulējuma objekti, kam tiek izsniegti atzinumi, bet otrā — tie, […]

Atbrīvojuma vēstule tirdzniecībai

Latvijas ražotāju produkciju, kas saskaņā ar valsts standartu GOST vai tehniskajiem reglamentiem ir pakļauta atbilstības sertifikācijai vai deklarācijai, drīkst pārdot Krievijas un Muitas savienības tirgū, tikai uzrādot atbilstošu dokumentu. Ja normatīvajos dokumentos nav norāžu, ka jāveic pārbaudes, sertifikāta vai deklarācijas saņemšana nav obligāta, taču šajā gadījumā iestādes, kas pārrauga drošas produkcijas tirdzniecību, var pieprasīt dokumentu, […]

“Rostehnadzor” atbrīvojuma vēstule

“Rostehnadzor” ir Krievijas valsts dienests, kas veic to iekārtu kodoldrošības, vides un tehnoloģiskās drošības kontroli, kas nonāk apgrozībā Krievijā. Tā kā ir izstrādāti un pieņemti Krievijas Federācijas tehniskie reglamenti, kas nosaka paaugstinātas rūpnieciskās drošības prasības, ir radusies nepieciešamība noformēt iekārtu izmantošanas atļauju. Ne visu veidu iekārtām ir vajadzīga atļauja, tāpēc, eksportējot tehniskās ierīces, var būt […]

Fitosanitārais sertifikāts

Fitosanitārais sertifikāts ir apliecinājums tam, ka augu izcelsmes eksportējamā produkcija ir izgājusi karantīnu un atbilst sanitārajām prasībām. Augu produkcijas eksportētājiem no Latvijas uz Krieviju un citām Muitas savienības valstīm ir jāzina, ka, ja šī produkcija ir ietverta karantīnai pakļautās produkcijas sarakstā, viņu pienākums ir noformēt sertifikātu. Pienākums uzsākt fitosanitārā sertifikāta noformēšanu ir stādu, koksnes, augu […]

VNIIS atbrīvojuma vēstule

VNIIS atbrīvojuma vēstule ir oficiāls dokuments, ko izsniedz Viskrievijas sertifikācijas zinātniskās pētniecības institūts (VSZPI). Dokumenta neoficiālais nosaukums ir atbrīvojuma vēstule muitai. Arī sertifikāti un deklarācijas tiek iesniegtas muitā, izvedot produkciju, bet atbrīvojuma vēstules ir paredzētas, lai oficiāli informētu uzraudzības iestādes, ka atbilstības pārbaude nav vajadzīga. Citiem vārdiem sakot, atbrīvojuma vēstule izskaidro produkcijas atbilstības sertifikāta vai […]

FSB paziņojums

FSB paziņojums — tā saucas eksportētāja oficiālais paziņojums par to, ka tā piegādātās tehniskās ierīces vai iekārtas ir aprīkotas ar šifrēšanas līdzekļiem. Eksportētājiem, kas sadarbojas ar Krievijas Federāciju un citām Muitas savienības valstīm, ir pienākums noformēt šo dokumentu saskaņā ar Muitas savienības komisijas 2010. gada 10. septembra lēmumā Nr. 434 noteiktajām prasībām. Saskaņā ar minēto lēmumu paziņojumu noformē […]