ISO sertifikācija

ISO ir starptautiska standartu sistēma, kas nosaka vienotas produkcijas drošības prasības. Krievijā ISO sertifikācija notiek brīvprātīgi. Un tā ir galvenā atšķirība no GOST R vai MS TR sertifikācijas, lai gan principi un procedūras ir līdzīgas — tiek noteikta uzņēmuma darbības atbilstības pakāpe starptautiskajiem standartiem. Sertifikācijas priekšrocības ir acīmredzamas: uzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar ISO standartiem, […]