ISO ir starptautiska standartu sistēma, kas nosaka vienotas produkcijas drošības prasības.

Krievijā ISO sertifikācija notiek brīvprātīgi. Un tā ir galvenā atšķirība no GOST R vai MS TR sertifikācijas, lai gan principi un procedūras ir līdzīgas — tiek noteikta uzņēmuma darbības atbilstības pakāpe starptautiskajiem standartiem.

Sertifikācijas priekšrocības ir acīmredzamas: uzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar ISO standartiem, taupa materiālos un enerģijas resursus, samazina ražošanas atkritumu apjomu un uzlabo produkcijas kvalitāti, tādējādi samazinot izmaksas un paaugstinot preču drošības līmeni. ISO standartiem raksturīga kompleksa pieeja ražošanai un augstas kvalitātes prasības, tāpēc preces ar ISO marķējumu var labāk pārdot nekā tās, kam pārbaudīta atbilstība valsts standartiem.

ISO standartu sistēmas

Latvijā un Krievijā iespējams veikt ISO sertifikāciju vairākās starptautiskajās standartu sistēmās:

  • ISO 9000 — kvalitātes pārvaldības standarti;
  • ISO 14000 — vides pārvaldības standarti;
  • ISO 22000 — pārtikas drošības pārvaldības prasības;
  • ISO 26000 — sociālās atbildības standarti;
  • ISO 31000 — risku pārvaldība;
  • ISO 27001 — informācijas drošība.

Sertifikācijas procedūra

Neatkarīgi no standartu sistēmas ražošanas atbilstības starptautiskajām prasībām pārbaude tiek veikta pēc vienas shēmas.

  1. Uzņēmuma pārstāvis ar pieteikumu vēršas “Rosstandart” nodaļā vai citā valsts resorā, kas uzrauga standartu piemērošanas jomu. Ar sertifikāciju var nodarboties arī sertifikācijas centri, kas ir saņēmuši atļauju sertifikācijas darbu veikšanai.
  2. Akreditēti speciālisti dodas uz uzņēmumu, iepazīstas ar ražošanas procesu un iekšējo kvalitātes kontroles sistēmu, izpēta normatīvos, tehniskos, statūtu un reģistrācijas dokumentus.
  3. Pēc uzņēmuma stāvokļa analīzes un iekšējās kārtības atbilstības starptautiskajiem standartiem pārbaudes tiek izsniegts ISO sertifikāts.

Pēc ISO sertifikācijas uzņēmējam ir tiesības izmantot speciālo atbilstības zīmi. Turklāt tiek veikta regulāra uzņēmuma uzraudzība attiecībā uz standartu piemērošanu. Sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi. Ja šajā laikposmā tiek atklāti pārkāpumi, dokuments tiek atsaukts.

ISO sertifikāta esība ļauj uzņēmumam palielināt eksporta apjomu. Ārzemju partneri labprātāk slēdz līgumu, ja redz, ka uzņēmums strādā atbilstoši starptautiskiem standartiem.

Noformēt ISO sertifikātu un saņemt konsultācijas eksporta jautājumos var “Rostest Latvija”. Mūsu speciālistiem ir atbilstoša akreditācija un sertifikācijas darbu ISO standartu sistēmā veikšanas pieredze.

Lai paātrinātu sertifikāta saņemšanu, jūs varat iesniegt pieteikumu jau tagad, izmantojot speciālo pasūtījuma formu vai pa e-pastu. Sertifikācijas centra “Rostest Latvija” nodaļas atrodas gan Krievijā, gan Latvijā.