Muitas savienība ir vairāku valstu vienošanās izveidot teritoriju, kurā darbojas vienoti produkcijas aprites noteikumi un ieviesti atviegloti muitas režīmi.

2007. gadā savienību izveidoja Krievija, Baltkrievija un Kazahstāna. Savienības sešu gadu darbības rezultāts ir mūsdienīgu starpvalstu standartu — tehnisko reglamentu — izstrāde un ieviešana, starpvalstu tirdzniecības apjoma pieaugums, kā arī šo trīs valstu ekonomisko un politisko saišu nostiprināšanās.

Ekonomiskās apvienības vadības institūcija ir Muitas savienības komisija. Tā ir kopīga regulatīvā iestāde, turklāt katrā valstī darbojas starpvalstu padomes. Produkcijas apgrozība Muitas savienības valstu teritorijā un ārpus tās notiek saskaņā ar komisijas lēmumiem. Pieredze liecina, ka šāda efektīva pārvaldes forma ir ļāvusi paātrināt šo trīs valstu integrācijas procesu.

Muitas savienības komisijas pamatfunkcijas

Muitas savienības vadība darbojas šādās jomās:

  • muitas tarifu un netarifu regulējums;
  • eksporta un importa produkcijas drošības kontrole;
  • tirdzniecības operāciju norises likumības kontrole;
  • nodokļu politika;
  • makroekonomiskā politika;
  • tehnisko reglamentu izstrāde un ieviešana;
  • migrācijas politika;
  • valsts iepirkumi;
  • monopola un konkurences politika;
  • savienības iekšējās un ārējās tirdzniecības statistika.

Muitas savienības komisijai ir tiesības īstenot aizsardzības, kompensācijas un pretdempinga pasākumus attiecībā uz savienības dalībvalstīm.

Muitas savienības attīstības perspektīvas

Sarunas par savienības paplašināšanu turpinās ar citām valstīm: Kirgizstānu, Tadžikistānu, Armēniju, Dienvidkoreju, Indiju. Visas šīs un, iespējams, vēl citas valstis nākamā gada vai divu laikā var kļūt par Muitas savienības loceklēm.

Interese par sadarbību ar Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu ir izskaidrojama ar to, ka šīs trīs valstis ir perspektīvas patērētājas un vērtīgu rūpniecības izejvielu piegādātājas.

Eksports uz Muitas savienības valstīm

Savu produkciju uz Muitas savienības valstīm var piegādāt pēc produkcijas sertifikācijas vai deklarācijas. Procedūra paredz preču atbilstības Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem pārbaudi. Preču atbilstība tiek noteikta, veicot testēšanu un dokumentu ekspertīzi.

Lai oficiāli apliecinātu produkcijas atbilstību Muitas savienības prasībām, pēc pārbaudes izsniedz sertifikātu vai deklarāciju.

Ja jūs interesē eksports uz Krievijas Federāciju, Baltkrieviju vai Kazahstānu, visus vajadzīgos atļaujas dokumentus var noformēt sertifikācijas centrā “Rostest Latvija”. Mūsu uzņēmums ir akreditēts noteiktajā kārtībā, iekļauts Muitas savienības reģistrā un tam ir tiesības reģistrēt atbilstības dokumentus.

Lai uzsāktu sertifikāciju, pietiek iesniegt pieteikumu mūsu Krievijas vai Latvijas nodaļā, pa e-pastu vai mājaslapā.