Tehniskie noteikumi

Tehniskie noteikumi ir dokumentu kopums, kuros ietverta galvenā tehniskā informācija par ražoto produkciju. TN ir aprakstīti tehnoloģiskie procesi, prasības attiecībā uz sastāvu un ražošanas drošību, tie ir daļa no konstruktordokumentācijas, parasti ietver tabulas, shēmas un rasējumus. TN izstrādā: kad tiek plānots materiāla, izstrādājuma, produkcijas, iekārtu, tehnisko ierīču u. c. pirmais laidiens; ja noteiktai produkcijai nav valsts […]

Tehniskās dokumentācijas izstrāde

Sekmīga ražošanas darbība lielā mērā ir atkarīga no tehniskās dokumentācijas kvalitātes. Tehniskās dokumentācijas izstrāde ir procedūra, kas neizbēgami pavada ražošanas uzsākšanu. Dokumentācijas veidošanā ir jāiesaista pieredzējuši speciālisti ar atbilstošu tehnisko izglītību un darba gaitā iegūtām tehniskās dokumentācijas izstrādes prasmēm. Tehniskajai dokumentācijai ir jābūt informatīvai un saprotamai uzņēmuma vadītājiem un ražošanas darbiniekiem. Galvenie tehniskās dokumentācijas veidi […]