Sekmīga ražošanas darbība lielā mērā ir atkarīga no tehniskās dokumentācijas kvalitātes.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde ir procedūra, kas neizbēgami pavada ražošanas uzsākšanu. Dokumentācijas veidošanā ir jāiesaista pieredzējuši speciālisti ar atbilstošu tehnisko izglītību un darba gaitā iegūtām tehniskās dokumentācijas izstrādes prasmēm.

Tehniskajai dokumentācijai ir jābūt informatīvai un saprotamai uzņēmuma vadītājiem un ražošanas darbiniekiem.

Galvenie tehniskās dokumentācijas veidi

Atkarībā no objekta tipa tiek izstrādāta dažādu veidu tehniskā dokumentācija:

 1. Tehniskie līdzekļi: tehniskās apkopes un ekspluatācijas pamācības.
 2. Ražošanas procesi un procedūras: procesu apraksti un reglamenti.
 3. Automatizētās sistēmas: sistēmas vispārīgā koncepcija un apraksts, skiču un tehniskais projekts, tehniskais uzdevums, darba dokumentācija.

Tehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

 • par izstrādājumu, ierīču un iekārtu sastāvdaļām;
 • par ražošanā izmantotajām izejvielām;
 • par darbībām, kas tiek veiktas, izpildot tehniskās operācijas;
 • par tehniskajiem līdzekļiem, ar ko ir aprīkota ražošana;
 • par tehnoloģisko iekārtu regulēšanas paņēmieniem;
 • par piemērojamajiem tehnoloģiskajiem režīmiem.

Tehniskās dokumentācijas formas un formāti

Tehniskā dokumentācija tiek izstrādāta, lai to uzņēmumā izmantotu ražošanas procesā. Tiek ņemts vērā arī tas, ka pēc pieprasījuma tā tiks iesniegta uzraudzības un sertifikācijas iestādēm. Lietotāju ērtībām dokumentācija tiek izstrādāta drukātā un elektroniskā veidā.

Dokumentu drukāšanai var izmantot jebkādu tehnoloģiju: ofsetu vai biroja drukas iekārtas. Paņēmiena izvēle ir atkarīga no dokumentācijas tirāžas.

Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā tiek publicēta internetā vai glabājas datorā uzņēmuma vietējā tīklā. Pieļaujamie un visbiežāk sastopamie tehniskās dokumentācijas elektroniskie formāti:

 • Microsoft Word;
 • vienkāršs PDF vai ar hiperteksta elementiem;
 • HTML datne.

Tehniskās dokumentācijas izstrādes posmi

Speciālisti, kas nodarbojas ar tehniskās dokumentācijas izstrādi, iepriekš rūpīgi izpēta objektu. Tehnisko dokumentu paketes veidošanas procesu var raksturot šādi:

 1. Virziena atvēršanas, kam vajadzīga dokumentācijas izstrāde, mērķu un uzdevumu precizēšana.
 2. Detalizēta dokumentēšanas priekšmeta izpēte.
 3. Dokumentācijai izvirzāmo prasību veidošana, piedaloties uzņēmuma darbiniekiem.
 4. Dokumentu paketes sastādīšana un saskaņošana.
 5. Dokumentu izveide vajadzīgajos formātos.
 6. Tehniskās dokumentācijas nodošana pasūtītājam.

Jūs varat pasūtīt tehniskās dokumentācijas izstrādi sertifikācijas centrā “Rostest Latvija”. Mūsu uzņēmumā strādā kvalificēti speciālisti ar pieredzi dažādu veidu projektēšanas un ekspluatācijas dokumentu sastādīšanā.

Vēršoties pie mums, jūs saņemat:

 • nodrukātus dokumentus;
 • dokumentus dažādos elektroniskajos formātos;
 • avota datnes, uz kurām pamatojoties ir izveidots tehniskās dokumentācijas komplekts;
 • dokumentācijas izmantošanai nepieciešamo programmatūru.

Pieteikumi dokumentācijas izstrādei tiek pieņemti:

 • “Rostest Latvija” birojā Rīgā;
 • pa e-pastu;
 • mājaslapā.

Par dokumentācijas veidošanas jautājumiem var iepriekš konsultēties pa tālruni, ko jūs redzat mājaslapā.