Sagatavojot produkciju eksportam uz Muitas savienības valstīm, ir jāpārbauda tās atbilstība savienības normatīvo dokumentu prasībām. Šajā gadījumā runa ir par Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem. Šajos dokumentos izvirzītas prasības ražošanas un citiem procesiem pirms produkcijas laišanas apgrozībā.

Produkcijas atbilstības reglamentu prasībām pārbaudi sauc par sertifikāciju vai deklarāciju. Šo procedūru obligātums un kārtība ir noteikta katrā tehniskajā reglamentā.

TR atbilstības sertifikāts ir dokuments, kas tiek izsniegts pēc atbilstības pārbaudes sertifikācijas formā. Tam ir paredzēta īpaša veidlapa. Sertifikātā it norādīts ražotāja un tā produkcijas nosaukums, tehniskā reglamenta nosaukums un atļaujas dokumentu izdevušās sertifikācijas iestādes nosaukums.

Sertifikāta izsniegšanas un reģistrācijas kārtība                          

Lai saņemtu sertifikātu, ir jāvēršas sertifikācijas centrā un jāveic vairākas procedūras:

 • jāiesniedz sertifikācijas pieteikums un jāsagaida tā apstiprinājums;
 • jāsavāc un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina produkcijas atbilstību;
 • jādod iespēja sertifikācijas centra speciālistiem atlasīt paraugus;
 • jādod iespēja sertifikācijas centra darbiniekiem veikt ražošanas un uzņēmumā ieviestās kvalitātes pārvaldības sistēmas analīzi.

Pēc paraugu atlases tiek veikta produkcijas, iekārtu vai cita tehniskā regulējuma objekta testēšana. Produkcijas testēšanas rezultātiem ir liela nozīme, kad sertifikācijas institūcijas speciālisti pieņem lēmumu par produkcijas atbilstību.

TR atbilstības sertifikāts tiek izsniegts pēc tam, kad ir izpētīti visi pieteikuma iesniedzēja nodotie un sertifikācijas centra darbinieku iegūtie atbilstības pierādījumi.

Sertifikāts ir uzskatāms par derīgu tikai pēc reģistrācijas. Šī procedūra paredz Vienotajā atbilstības dokumentu reģistrā iekļaut galvenos datus par uzņēmumu un sertifikāta rekvizītus. Reģistrā var veikt izmaiņas tikai akreditēti sertifikācijas centri.

Pierādījumu bāze                        

Lai saņemtu TR atbilstības sertifikātu, ir jāiesniedz:

 • pieteikuma iesniedzēja uzņēmējdarbības subjekta reģistrācijas apliecība;
 • tehniskā dokumentācija, kas ietver ražošanas procesu, izejvielu un iekārtu aprakstu;
 • normatīvā dokumentācija, saskaņā ar kuras prasībām tiek ražota produkcija;
 • dokumenti, kas regulē produkcijas eksporta piegādi;
 • izejvielu, ražošanas līniju un iesaiņošanas materiālu kvalitātes sertifikāti.

Pasūtīt TR atbilstības sertifikātu un iziet sertifikāciju var sertifikācijas centrā “Rostest Latvija”. Mēs piedāvājam:

 • profesionālas konsultācijas;
 • visīsākos pieteikuma izskatīšanas un sertifikācijas darbu veikšanas termiņus;
 • likumīgu atbilstības sertifikātu izsniegšanu.

Lai iesniegtu sertifikācijas pieteikumu, lūdzu, izmantojiet mājaslapā pieejamo speciālo tiešsaistes formu vai e-pastu. Mēs varam arī sniegt konsultācijas pa tālruni vai pieņemt jūs savā birojā — adresi jūs atradīsit mājaslapā.