Pirmais tehniskais reglaments tika pieņemts 2005. gadā un bija Krievijā uzsāktās standartizācijas jomas reformas rezultāts.

KF tehniskie reglamenti ir paredzēti novecojušo valsts standartu GOST aizstāšanai. Pagaidām Krievijā dažādu veidu produkcijai vienlaikus darbojas gan valsts standarti, gan tehniskie reglamenti.

Federālajā likumā “Par tehnisko regulējumu”, kas ir galvenais dokuments, kurā noteiktas tehnisko reglamentu izstrādes un piemērošanas prasības, ir dota šo normatīvu definīcija. Tie ir dokumenti, kas nosaka prasības attiecībā uz:

 • produkciju;
 • būvobjektiem;
 • ražošanas procesiem;
 • produkcijas sagatavošanas izlaišanai, tās glabāšanas, paredzētās izmantošanas, pārvadāšanas, tirdzniecības un utilizācijas procesiem;
 • procesiem, kas saistīti ar darbu izpildi un pakalpojumu sniegšanu.

Uzskaitītie tehniskā regulējuma objekti ietilpst reglamentu piemērošanas jomā.

KF tehniskajos reglamentos noteiktās prasības ir obligātas uzņēmējdarbības subjektiem, kas darbojas Krievijas Federācijā, jo šie normatīvie dokumenti tiek ratificēti ar KF valdības lēmumiem un valsts federālajiem likumiem. Uz Latvijas ražotāju produkciju tehniskie reglamenti attiecas tad, ja viņi atver oficiālās pārstāvniecības un ieved preces KF vietējā tirgū.

Tehniskie reglamenti. Mērķis

Tehnisko reglamentu prasības tiek izstrādātas, lai garantētu kvalitatīvu preču laišanu apgrozībā KF tirgū. Tām ir jābūt nekaitīgām patērētājiem, videi, KF patērētāju privātīpašumam, uzņēmumu un federālajam īpašumam.

Ievērojot KF tehnisko reglamentu prasības, tiek nodrošināta rūpnieciskā drošība, kodoldrošība, mehāniskā un elektriskā drošība, ugunsdrošība, ķīmiskā un termiskā drošība, kā arī mērījumu vienotība un tehnisko iekārtu elektromagnētiskā saderība.

Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu veidi

Tehnisko reglamentu izstrāde turpinās, un pašlaik ir spēkā šādi KF reglamenti:

 •  “Par ugunsdrošības prasībām”;
 •  “Tabakas izstrādājumiem”;
 •  “Par ēku un būvju drošību”;
 •  “Par riteņu transportlīdzekļu drošību”;
 •  “Par gāzes sadales tīklu un gāzes patēriņa drošību”;
 •  “Par drošības prasībām asinīm, to produktiem…”.

KF tehnisko reglamentu prasību izpildes federālā uzraudzība

Lai uzraudzītu KF tehnisko reglamentu prasību izpildi, darbojas produkcijas atbilstības pārbaudes sistēma. Produkciju, kurai ir izstrādāts tehniskais reglaments, drīkst izlaist KF tirgū tikai pēc tās atbilstības šī dokumenta prasībām apstiprinājuma.

Ražotāja veiktā produkcijas sertifikācija vienmēr pozitīvi ietekmē tā reputāciju. Atbilstības KF tehniskajam reglamentam sertifikāta esība ir pierādījums uzņēmējdarbības pārredzamībai un produkcijas nekaitīgumam patērētājiem.

Veikt sertifikāciju un saņemt atļaujas dokumentu tirdzniecībai KF var sertifikācijas centrā “Rostest Latvija”. Vienīgi sadarbībā ar mūsu pieredzējušajiem speciālistiem jūs atklāsit, ka produkcijas sertifikācija var noritēt ātri un netraucējot ražošanai.

Pieteikties sertifikācijai var “Rostest Latvija” birojā vai izmantojot ātrā pasūtījuma tiešsaistes formu mājaslapā.