Tehniskie reglamenti ir normatīvie dokumenti, kas nosaka obligātās prasības attiecībā uz produkcijas laišanu apgrozībā.

Muitas savienības tehniskie reglamenti tiek pieņemti izpildei Krievijas Federācijā, Kazahstānas Republikā un Baltkrievijas Republikā. Eksportētāji no Latvijas, kas ir sertificēti Muitas savienības reglamentu sistēmā, var netraucēti piegādāt produkciju uz šīm trim valstīm.

Muitas savienības tehnisko reglamentu piemērošanas jomā ietilpst:

 • produkcija;
 • nekustamie īpašumi, nepabeigti būvobjekti;
 • mašīnas, tehniskās un pacelšanas ierīces, iekārtas, tai skaitā tās, kas strādā bīstamos apstākļos;
 • dažādi procesi, bez kuriem nav iespējama produkcijas laišana apgrozībā — ražošana, iesaiņošana, kraušana un uzglabāšana, pārvadāšana, tirdzniecība un utilizācija.

MS TR tiek pieņemti tāpēc, lai Muitas savienības tirgū tiktu izlaista tikai kvalitatīva produkcija, kas var apmierināt pircēju vajadzības un ir nekaitīga:

 • produkcijas gala pircējiem un viņa īpašumam;
 • videi;
 • uzņēmumu un Muitas savienības dalībvalstu īpašumam.

Muitas savienības tehniskajos reglamentos apstiprinātās prasības ir obligātas Muitas savienības dalībvalstu rezidentiem un eksportētājiem, kas piegādā savas preces savienības teritorijā.

Muitas savienībā spēkā esošie reglamenti

Muitas savienības reglamenti pakāpeniski aizstāj Krievijas Federācijas reglamentus, jo šiem dokumentiem ir plašāka piemērošanas joma.

Spēkā esošie MS TR

 • “Par iekārtu drošību sprādzienbīstamā vidē”;
 • “Par ierīču, kas darbojas ar gāzveida kurināmo, drošību”;
 • “Par pirotehnisko sastāvu un tos saturošo izstrādājumu drošību”;
 • “Par liftu drošību”;
 • “Par zemsprieguma iekārtu drošību”;
 • “Par iesaiņojuma drošību”;
 • “Par bērniem un pusaudžiem paredzētās produkcijas drošību”;
 • “Par rotaļlietu drošību”;
 • “Par parfimērijas un kosmētikas līdzekļu drošību”;
 • “Par prasībām attiecībā uz automobiļu un aviācijas benzīnu…”;
 • “Par graudu drošību”;
 • “Par individuālo aizsardzības līdzekļu drošību”;
 • “Par pārtikas produktu drošību”;
 • “Eļļas un tauku produkcijai”;
 • “Sulu produkcijai no augļiem, dārzeņiem”;
 • “Par noteiktu veidu specializēto pārtikas produktu drošību…”.

MS TR prasību izpildes uzraudzība

Uz Muitas savienību eksportējamās produkcijas atbilstību apstiprina, veicot īpašas procedūras — sertifikāciju un deklarāciju. Tās ietver eksportētāja reģistrācijas, regulējošo un tehnisko dokumentu, kā arī preču pavaddokumentu ekspertīzi un produkcijas testēšanu.

Preču atbilstību MS TR prasībām apliecina atbilstības sertifikāti un deklarācijas. Šiem dokumentiem ir divi uzdevumi — tie apstiprina produkcijas atbilstību un tiem ir svarīga loma pozitīva ražotāja tēla veidošanā.

Muitas savienības tehniskie reglamenti tiek nepārtraukti izstrādāti un pieņemti, tāpēc, lai veiktu sekmīgu ārējās tirdzniecības darbību, ir jāseko līdzi grozījumiem Muitas savienības tiesību aktos. Lai samazinātu izmaksas un ietaupītu laiku, iesakām vērsties pie speciālistiem.

Sertifikācijas centram “Rostest Latvija” ir visas vajadzīgās atļaujas sertifikācijas darbu veikšanai, un tas ir reģistrēts Muitas savienībā. Vēršoties pie mums, jūs iegūstat iespēju ātri saņemt atļaujas dokumentus un strādāt Muitas savienībā.

Lai sāktu sertifikāciju, pietiek, ja piezvanīsit vai atbrauksit uz mūsu biroju Rīgā. Mēs pieņemam pieteikumus arī pa e-pastu vai izmantojot tiešsaistes formu mājaslapā.