Tehniskie noteikumi ir dokumentu kopums, kuros ietverta galvenā tehniskā informācija par ražoto produkciju. TN ir aprakstīti tehnoloģiskie procesi, prasības attiecībā uz sastāvu un ražošanas drošību, tie ir daļa no konstruktordokumentācijas, parasti ietver tabulas, shēmas un rasējumus.

TN izstrādā:

  • kad tiek plānots materiāla, izstrādājuma, produkcijas, iekārtu, tehnisko ierīču u. c. pirmais laidiens;
  • ja noteiktai produkcijai nav valsts standarta GOST, tehniskā reglamenta vai cita dokumenta, kas ietver obligātās prasības attiecībā uz izskatu, sastāvu, kvalitāti un drošību;
  • ja produkcijas ražotājs ierosina TN izstrādi pēc patērētāja pieprasījuma.

Krievijā, Muitas savienībā TN izstrādes kārtību regulē GOST 2.114-95, kas ietilpst konstruktordokumentācijas noformēšanas noteikumiem veltīto standartu sērijā. Latvijas eksportētāji, kas strādā ar Krievijas Federāciju, Muitas savienību, šīm valstīm paredzētajai produkcijai izstrādā TN saskaņā ar norādīto GOST.

Saskaņā ar GOST izstrādāt TN var tikai vienam tehniskā regulējuma objektam: izstrādājumam, iekārtai, produktam u. c.

Organizācijas, kam ir tiesības izstrādāt TN

Tehniskos noteikumus var izstrādāt tieši uzņēmumā, ja tajā ir darbinieki ar atbilstošu kvalifikāciju un šādu normatīvo dokumentu izstrādes prasmēm.

Ja uzņēmumā nav augsti kvalificētu darbinieku, TN izstrādi var pasūtīt zinātniskās pētniecības institūtā vai sertifikācijas centrā, piemēram, “Rostest Latvija”. Pie mums strādā kompetenti speciālisti, un mēs varam garantēt visīsākos TN izstrādes termiņus — tā ir mūsu galvenā priekšrocība salīdzinājumā ar zinātniskās pētniecības institūtiem un citām valsts struktūrām.

TN aprakstītās prasības un ražošanas darbības kārtības noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Krievijas Federācijā, Muitas savienībā piemērojamajiem normatīvajiem dokumentiem. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc vērsties pie speciālistiem, kas nepārtraukti seko līdzi grozījumiem Krievijas tiesību aktos.

Dokumenti, uz kuriem pamatojoties izstrādā TN

Sastādot tehniskos noteikumus, izstrādātāji ņem vērā šādos dokumentos ietverto informāciju:

  • dibināšanas un reģistrācijas dokumenti;
  • tehniskās pases;
  • dokumenti, kuros ir izejvielu, produkcijas, ražošanas un citu ar produkcijas laišanu apgrozībā saistītu procesu apraksts;
  • rasējumi;
  • dokumenti, kuros ir produkcijas iesaiņojuma un dokumentālo pielikumu — instrukciju, ieliktņu, garantijas lapu u. c. — apraksts;
  • ražotāja garantijas saistības pret tā produkta galapatērētāju.

Kad TN ir izstrādāti un tos ir apstiprinājis uzņēmuma vadītājs, tie ir obligāti jāreģistrē “Rosstandart” (vai organizācijā, kam ir tiesības iekļaut informāciju par TN attiecīgajos reģistros).

“Rostest Latvija” speciālistiem ir tiesības izstrādāt un reģistrēt tehniskos noteikumus. Vēršoties pie mums, jūs taupāt laiku, iegūstat iespēju ātrāk palaist ražošanu un uzsākt produkcijas nosūtīšanu.

Lai izstrādātu TN, sazinieties ar kādu no “Rostest Latvija” nodaļām, kas darbojas Krievijā un Latvijā. Tālruņa numurus un citu kontaktinformāciju jūs atradīsit atbilstošajās mājaslapas sadaļās.