Dekoratīvā kosmētika ir parfimērijas un kosmētikas līdzekļi ķermenim, sejas grimam, matu un nagu krāsošanai.

Saskaņā ar Muitas savienības tehnisko reglamentu «Par parfimērijas un kosmētikas līdzekļu drošību» (ТР ТС 009/2011, pieņemts 2012. gada 1. jūlijā) parfimērijas un kosmētikas līdzekļu atbilstības novērtēšana galvenokārt tiek veikta deklarācijas formā. Izņēmums ir parfimērijas un kosmētikas līdzekļi, kas iekļauti reglamenta ТР ТС 009/2011 12. pielikumā dotajā sarakstā. Lai iegūtu sertifikātu dekoratīvajai kosmētikai no šī saraksta, ir jāveic valsts reģistrācijas procedūra un jāsaņem produkcijas valsts reģistrācijas apliecība.

Parfimērijas un kosmētikas līdzekļu atbilstības deklarāciju pēc MS TR un produkcijas valsts reģistrācijas apliecību izsniedz viena produkcijas veida vienam vai vairākiem nosaukumiem, un šie dokumenti ir spēkā līdz brīdim, kad tiek veiktas izmaiņas produkta nosaukumā un/vai receptē, kas rada drošības rādītāju pārmaiņas.

Kā saņemt dekoratīvās kosmētikas sertifikātu

Lai saņemtu sertifikātu dekoratīvajai kosmētikai, pieteicējam (ražotājam, ražotāja pilnvarotajam pārstāvim, importētājam) ir jāiesniedz vairāki dokumenti, kas apliecina produkcijas atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī dokumenti, kuros ir raksturotas parfimērijas un kosmētikas produkcijas fizikālās un ķīmiskās, kā arī organoleptiskās īpašības. Lai iegūtu sertifikātu dekoratīvajai kosmētikai, kuras sastāvā ir iekļauti nanomateriāli, pieteicējam ir jāsniedz informācija par tiem: ķīmiskais nosaukums, daļiņu izmērs, fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Turklāt dekoratīvās kosmētikas sertifikāta sagatavošanas procedūra ietver higiēnas ekspertīzi vai akreditētas laboratorijas ekspertu atzinuma par produkcijas atbilstības izpētes rezultātiem iesniegšanu.

Mūsu sertifikācijas centrā var tikt skaidrībā, kādi dokumenti ir nepieciešami, kā arī saņemt palīdzību vajadzīgo atļaujas dokumentu noformēšanā. Centra speciālisti kvalificēti veiks visus sertifikācijas procedūras posmus, ieskaitot kvalitātes ekspertīžu īstenošanu un protokolu sastādīšanu (ja sertifikācijas centrs ir akreditēts šādu pētījumu veikšanai). Dekoratīvās kosmētikas atbilstības MS TR 009/2011 sertifikācija ir svarīga procedūra, kuras izpildi ir ieteicams uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem.

Centrā “Rostest Latvija” var iepazīties ar dekoratīvās kosmētikas sertifikāta noformēšanas kārtību, kā arī saņemt konsultāciju. Mūsu speciālisti palīdzēs sagatavot dokumentāciju jūsu preču ievešanai Krievijas Federācijā.