Muitnieki varēs patstāvīgi mainīt preču Muitas savienības ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras (ТНВЭДТС) kodus no 2014. gada 26. decembra — to nosaka 2014. gada 24. novembrī ar federālo likumu Nr. 365 ieviestie grozījumi federālajā likumā par tehnisko regulējumu. Saskaņā ar grozījumiem, kurus reglamentē šis likums, muitas darbinieki iegūst tiesības veikt Muitas savienības ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras kodu nomaiņu, ja produktam ir piešķirts nepareizs kods.

Muitas savienības ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras kodu nomaiņas raksturojums

 Šajā  gadījumā muitniekiem ir obligāti jāinformē uzņēmējs deklarētājs, kas veic šīs produkcijas piegādi. Paziņojumu deklarētājam var nosūtīt gan oficiāla dokumenta veidā, gan elektroniskā formā. Tajā ir jāietver ziņas par produktu (pilns nosaukums, iepriekš piešķirtais kods), muitas iestādes nosaukums, personas, kas nomainījusi kodu, paraksts un vārds, uzvārds, tēvvārds, kā arī deklarētāja uzņēmuma nosaukums. Turklāt muitniekiem dokumentā ir jāietver Muitas savienības ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras jauno kodu numurs, dokumentācija, kurā tika atrasta kļūda, un nomaiņas pamatojums. Federālais likums Nr. 365 regulē arī jauno kārtību, kādā ir jānosaka Muitas savienības ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras kodi precēm, kas iziet atmuitošanas procedūru nenokomplektētā veidā.