Nākamā gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns normatīvais dokuments, kas regulēs automašīnu drošību visā Muitas savienībā. Eirāzijas Ekonomikas komisija jau sen gatavoja ieviešanai ТРТС 018/2011, un tagad minēto tehnisko reglamentu sāks piemērot. Jaunos atļaujas dokumentus (transportlīdzekļa konstrukcijas drošības apliecību, transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu un citus) varēs izmantot visā Muitas savienības valstu teritorijā.

Ir jāņem vērā, ka šī tehniskā reglamenta stāšanās spēkā nozīmē, ka autotransportam un rezerves daļām vairs netiks izsniegti atļaujas dokumenti saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem, kas pašlaik tiek piemēroti Muitas savienības valstīs. Runājot par jau saņemto sertifikātu, kā arī transportlīdzekļa konstrukcijas drošības apliecību un transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu izmantošanu, tos varēs lietot līdz pat to oficiālā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk par apstiprināto pārejas periodu.

ТРТС 018/2011 pārejas periods beigsies 2016. gada 15. jūlijā, un pēc tam uzņēmumiem vajadzēs atjaunot veco dokumentāciju atbilstoši jaunajām Muitas savienības prasībām.