Cements un lielākā daļa citu būvmateriālu Krievijā nav pakļauti obligātai atbilstības novērtēšanai. Tas nozīmē, ka uzņēmējam parasti nav jānoformē nekādi obligātie sertifikāti vai deklarācijas, lai eksportētu šo produkciju uz Krievijas Federāciju, jo kods, kas attiecas uz cementu, nav iekļauts nevienā obligātai valsts atbilstības novērtēšanai pakļautās produkcijas sarakstā. Tomēr daudzi cementa eksportētāji un ražotāji noformē kādus brīvprātīgos Krievijas sertifikātus.

Atbilstības sertifikāts cementam ir dokuments, kas apliecina, ka būvmateriāls atbilst uzņēmēja norādītajiem raksturlielumiem. Šāds dokuments tiek sastādīts par atbilstību Krievijas valsts standartiem GOST. Kad uzņēmums ir ieguvis atbilstības sertifikātu cementam, tam ir tiesības attēlot uz savas produkcijas iesaiņojuma īpašu zīmi, kuras esība palielina patērētāju uzticēšanos.

Atbilstības sertifikāts cementam tiek izdots tikai pēc būvmateriāla testēšanas laboratorijā, kas pierāda izstrādājuma atbilstību noteiktiem standartiem.

Citi dokumenti

Lai vienkāršotu muitas procedūras, transportējot cementu uz Krieviju, ir ieteicams saņemt atbrīvojuma vēstuli, kas muitas dienesta darbiniekiem apliecinās, ka Krievijā ievedamais būvmateriāls nav pakļauts obligātai valsts pārbaudei iestādē «Rosstandart».

Lai apliecinātu materiāla sanitāro drošumu, var saņemt ekspertu atzinumu. Šis sanitārais sertifikāts tiek izsniegts precēm, kas ir minētas Muitas savienības komisijas lēmuma Nr. 299 pirmajā sadaļā.

Jebkuru atbilstības sertifikātu cementam var saņemt sertifikācijas centrā «Rostest Latvija». Mūsu aģentūrai ir ilggadēja sadarbības pieredze ar Krievijas Federācijas akreditētajām sertifikācijas iestādēm.

Vēršoties «Rostest Latvija», jūs iegūstat šādas priekšrocības:

  • speciālista konsultācijas (bez maksas);
  • palīdzību atbilstošākās sertifikācijas shēmas izvēlē;
  • palīdzību informācijas un dokumentu apkopošanā;
  • paraugu atlases organizēšanu;
  • kvalitātes testu īstenošanu (mūsu centrs sadarbojas tikai ar akreditētām laboratorijām);
  • dokumenta reģistrēšanu attiecīgajos reģistros;
  • gatavā sertifikāta piegādi pieteicējam un citas.

Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar «Rostest Latvija» darbinieku.